Rusíni oceňovali osobnosti Radom Adolfa Dobrianskeho