Mesto Stropkov si pripomenulo 76. výročie ukončenia druhej sv. vojny