Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Mesto Stropkov si pripomenulo 76. výročie ukončenia druhej sv. vojny

Okresný úrad v Stropkove v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov ZO Stropkov a mestom Stropkov usporiadali uplynulý piatok (7.mája) pietny spomienkový akt pri príležitosti 76. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom a ukončenia druhej svetovej vojny. Zúčastnili sa ho primátor mesta Stropkov O. Brendza, prednosta MsÚ S. Humenník, prednosta OÚ Stropkov P. Harvan, poslanci mestského zastupiteľstva, predstavitelia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB), otec duchovný a ostatní pozvaní hostia a obyvatelia mesta i okresu.

Pri pamätnej tabuli sa konalo položenie vencov, zaznela hymna Slovenskej republiky, Sofia Klebanová precítene predniesla báseň. Prítomným sa prihovoril Ján Uhrík, ktorý je predsedom SZPB ZO Stropkov a zároveň podpredsedom Oblastného výboru vo Svidníku.

Vo svojom príhovore uviedol: „Tí, čo prežili hrôzy vojny, vedia veľmi dobre, čo spôsobila. Z posledných síl kráčali ťažkými cestami, videli okolo seba zomierať svojich druhov, zažili peklo nacistických táborov. Vojnový oheň spálil milióny životov ľudí, zapríčinil obrovské materiálne škody, navždy zničil mnohé pamiatky svetovej kultúry. Doteraz neutícha žiaľ v srdciach tých, ktorí stratili blízkych a príbuzných. Fašisti a najmä nemeckí nacisti využili všetko na dosiahnutie svojich cieľov, ktoré smerovali k nastoleniu svetovlády nadčloveka.“

A takto pokračoval: „Červená armáda zastavila nemecké vojská neďaleko Moskvy a následne v rozpätí troch rokov i s pomocou spojencov – aj Slovákov a Čechov v prvom československom armádnom zbore – porazila agresora. Teror a represálie nacistov a ich domácich prisluhovačov vyvrcholili na Slovensku po ústupe povstalcov do hôr. Okupanti, pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy, žandárstva a ďalšie protipartizánske jednotky zanechali za sebou stovky hrobov, vypálené obydlia a celé dediny. Samo o sebe však nestačí pripomínať si nebezpečenstvá a zločiny fašizmu, musíme sa naučiť chápať ako vzniká a ako sa dostane k moci i čo koná. Nájdu sa aj takí politici, ktorí v snahe získať čo najviac voličských hlasov nezodpovedne absorbujú i časť radikálnej populistickej, či priamo extrémistickej agendy.“

Ako ďalej uviedol, nejde však len o nich, mení sa aj slovník bežných ľudí. Diskusia na sociálnych sieťach podľa jeho slov obsahuje čím ďalej tým viac nenávistných oznamov. Pripomeňme si slová gen. Ludvíka Svobodu: „Nezabúdajme ako ľahko sme prišli o slobodu, koľko úsilia a ľudských životov bolo vynaložených za naše oslobodenie. Nech sú trvalým mementom pre nás a pre ďalšie generácie, ktoré prídu.“

„Prešli desaťročia a ja si kladiem otázku: stalo sa ľudstvo vidiac pred sebou priepasť múdrejším a zodpovednejším? Vyrástla už tretia povojnová generácia a zdalo by sa, že hrozba znovuzrodenia fašizmu a nacizmu prejde do roviny teórie a mravnej účasti svetových dejín. Čo však vidíme naozaj? Snahy o rasovú, národnostnú, náboženskú a inú nadvládu stále živú a fungujúcu. Po celom svete sa rodia hnutia, dokonca politické strany, ktoré nielen ospravedlňujú, ale otvorene velebia zločiny nacistov a fašistov,“ skonštatoval a dodal:

„Nedostatky vo výchovno-vzdelávacom modely, ktorými je presýtená spoločnosť a hlavne školstvo, sa najvýraznejšie prejavili na mladej generácii. Tá vystavená množstvu dezinformácií. Úplne absentuje výchova k vlastenectvu, mladí ľudia nepoznajú novodobú históriu Slovenska a Európy, preto sa mnohí vyjadrujú a konajú iracionálne.“

„História nás učí, že štáty a národy sú povinné vykonávať všetko preto, aby zabránili vzniku nových konfliktov, pri ktorých by zahynulo a trpelo množstvo nevinných ľudí. Poučenie z vojny varuje. Spoluvina, násilie, ľahostajnosť nevyhnutne vedie k hroznej tragédii v globálnej miere. Zvládnime budúcnosť, neprekrúcajme dejiny. Musíme ostať verní pamiatke našich predkov. Naši dedovia a otcovia neváhali položiť životy za slobodu svojej vlasti a ostatných slovanských národov za trvalý návrat k mieru a prosperity do celého sveta. V SZPB ukazujeme, že máme na to, aby sme pokračovali v práci, ktorú začali naši predkovia. Vážme si, že aj vďaka nim žijeme v mierových časoch. Oni obstáli v ťažkých vojenských situáciách, my musíme ostatných presviedčať, že zvládame to, čo pred nás stavia súčasnosť a budúcnosť, aby sme mohli naďalej žiť v mieri,“ vyzval v závere Ján Uhrík zo SZPB ZO Stropkov.

Tento významný deň si pripomenuli aj starostovia obcí

Starosta obce Chotča Vladimír Čač na Dukle: „Dňa 8. mája sme si pripomenuli 76. výročie ukončenia doposiaľ najväčšej, najkrutejšej vojny v histórii ľudstva. Je to významná udalosť v našich dejinách a musíme sa hlboko pokloniť všetkým tým, ktorí sa zaslúžili o víťazstvo, ktorí položili svoje životy v boji za slobodu našej vlasti. Preto sa skloňme v tichu a aspoň takto si uctime pamiatku 76. výročia ukončenia 2. svetovej vojny.“

Starosta Chotče Vladimír Čač
Starosta Breznice Slavomír Brendza.
Pri Pamätníku 1. ČS armádneho zboru na Dukle horí Blahodatný oheň.

-fec-

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter