Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Malý historický luxus na knižnom trhu

Malé dejiny rusínov - ilustračné foto

Ešte horúca a novotou voňajúca sa nám dostala do rúk kniha,
ktorú vydalo Združenie inteligencie Rusínov Slovenska (ZIRS).
Reč je o publikácii Malé dejiny Rusínov od jedného z najvýznamnejších súčasných rusínskych historikov – prof. Ivana Popa.

Aj keď kniha nie je na slovenskom knižnom trhu novinkou, predsa len prináša aj novotu. ZIRS vydalo Malú históriu Rusínov už v roku 2010, rovnako ako teraz pred sčítaním obyvateľstva. Tentoraz vychádza v novom, veľmi kvalitnom dizajne.

Zhrnutie a popretie mýtov

„Monografia sumarizačného charakteru Malé dejiny Rusínov predstavuje súhrnnú prácu o histórii Rusínov v celom priereze dejín tohto malého stredoeurópskeho národa. Karpatskí Rusíni patria geopoliticky aj zemepisne do strednej Európy, do jej najvýchodnejšej časti, ktorá sa už dotýka pomyselnej historicko-civilizačnej čiary rozdeľujúcej svet na západný – svet latinskej kultúry a východný – ortodoxný, svet byzantskej kultúry,” píše sa v anotácii knihy Ivana Popa.

Ako sa o môžeme ďalej dočítať o novej publikácii, históriou karpatských Rusínov sa zaoberala nielen rusínska historiografia, ale aj maďarská, rakúska, ruská, slovenská, sovietska a ukrajinská.

Úvahy maďarských, rakúskych, českých a slovenských historikov o tom, že Rusíni sú súčasťou stredoeurópskych dejín, sú logické. Na druhej strane dnešná beletrizovaná, nadmieru spolitizovaná a nacionalistická ukrajinská historiografia neuznáva Rusínov ani ako svojbytný národ, ani samostatnosť ich dejín.

ZIRS sa rozhodlo vydať knihu rovnakým spôsobom ako pred desiatimi rokmi pred sčítaním obyvateľstva, ktoré sa teraz na Slovensku uskutoční vo februári a marci 2021.


Vydavateľ chce pred sčítaním rozšíriť povedomie o Rusínoch, a to tak medzi samotnými Rusínmi, ako aj u majoritného obyvateľstva. A nielen to. „Vydať knihu sme sa rozhodli so zámerom prezentovať ucelený a objektívny pohľad na dejiny malého stredoeurópskeho národa – karpatských Rusínov, a vzhľadom na problematiku sme považovali za potrebné, aby publikácia na jednej strane vypĺňala medzeru v málo prebádanej a publikovanej téme, ale na druhej strane, aby odbúravala romantické mýty z histórie Rusínov,” hovorí za vydavateľa Ján Lipinský, predseda ZIRS.


Kniha prináša základné fakty o histórii Rusínov – od praveku – keď hovoríme o území, kde dnes Rusíni žijú, až po osudy tohto národa v Európe po druhej svetovej vojne.

Malá, ale luxusná

Ako sme už spomenuli, ide o druhé, textovo nezmenené vydanie, keďže obsah sám o sebe patrí k tomu najlepšiemu, čo z rusínskej historiografie možno na knižnom trhu nájsť. Ale nové vydanie prináša pre milovníkov kníh i nový veľký bonus.

Tým je grafické spracovanie publikácie Ivana Popa z dielne grafičky Kataríny Rybnickej. Vydavateľ zvolil do ruky šikovný formát, a napriek tomu, že kniha má 230 strán, zvolený kvalitný papier nerobí knihu ani hrubou ani ťažkou. Zvolený typ písma pôsobí nielen esteticky príťažlivo, ale sa aj dobre číta, text je elegantne doplnený obrázkovou dokumentáciou, ktorá má tiež vysokú kvalitu.

Obálka knihy, na ktorej je medveď, symbol rusínskeho erbu, vyrazený na striebornej fólii, je už len potvrdením toho, že grafika publikácie bola vyhotovená na vysokej, profesionálnej úrovni a v modernom štýle, aký sa v publikáciách o Rusínoch často nevidí.

Kniha je preto dobrá nielen ako „povinný” kúsok v knižnici každého Rusína, ale tiež ako krásny, luxusom voňajúci, navyše užitočný darček pre blízkych ľudí.

Možno, práve táto kniha pomôže mnohým spomenúť si na svoj rusínsky pôvod, a oni na neho potom nezabudnú ani pri sčítaní obyvateľstva v roku 2021.

Peter Medviď, Prešov

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter