Kalina má prvé miesto v celoslovenskom kole

Členovia súboru Kalina