Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ede Ungváry a jeho história hradu v Stropkove

Ede Unghváry je v dejinám mesta Stropkov známy tým, že napísal prvé dejiny mesta a hradu v roku 1912, ktoré vyšli aj knižne v diele „Sztropkó és várának története“. Kniha bola vydaná v meste Chust, o ktorom Ede Unghváry zostavoval monografiu. V meste pôsobil ako poštmajster a jeho dielo je pre poznanie našich dejín jedinečné. Síce sa tam nájdu nejaké chyby, ale na svoju dobu je kniha veľmi pekne písaná. Najzaujímavejším je opis obdobia, v ktorom Ede písal, teda začiatok 20. storočia. Veľmi krásne opisuje obdobie manévrov 1911, nachádzajú sa tam fotky z jeho doby a ďalšie zaujímavosti. V podstate opísal všetky okruhy našich dejín.

Titulka knihy o Stropkove
Obálka prvej monografie o Stropkove

Poštmajster Unghváry Ede (Neviczky) sa narodil 19. septembra 1858 v Satu Mare, kde ukončil školu. V roku 1876 bojoval v srbskej vojne a tam bol aj zranený. Cestoval po Rusku a Rumunsku a v roku 1877 sa vrátil domov. V roku 1888 bol zaradený do 43. honvédskeho práporu a po odchode z neho si zvolil za životný cieľ prácu na pošte; od roku 1892 pôsobil v Stropkove ako poštmajster. Od roku 1897 začal prispievať článkami o histórii v periodiku Adalékok Zemplénvármegye Történetéhez; prispieval aj do politických novín a spolupracoval na Veľkom Lexikóne.

Pôsobil aj ako poštmajster v ukrajinskom meste Chust, ktoré sa nachádzalo v Marmarošskej župe. Bol majiteľ Zlatého kríža za zásluhy, za odvahu. Okrem dejín mesta Stropkov zostavoval monografiu „Dejiny mesta Chust a hradu“, ale nečakane umrel 8. decembra 1916 v Budapešti vo veku 59 rokov. Jeho syn Koloman taktiež bojoval za vlasť vo vojne. Nakoľko Ede zomrel a nevedno, či sa jeho syn dožil konca vojny, monografia o meste a hrade Chust neyvšla.

V maďarskom meste Csegléd sa nachádza pamätník obetiam prvej svetovej vojny a v mennom zozname nachádzame aj meno Ede Unghváryho.

Mestský úrad v Stropkove – Mgr. Ľuboslav Šmajda

Zdroje:
ADALÉKOK Zemplénvármegye Történetéhez č. 4, 1916, str. 346 – 347.
SZINNYEI, József: Magyar írók (Élete és munkái).Zväzok XIV. Budapešť: Viktor Hornyánszky, 1914, str. 665.
UNGHVÁRY, Ede: Sztropkó és várának története. Huszt, 1912.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter