Ede Ungváry a jeho história hradu v Stropkove

Ede Unghváry je v dejinám mesta Stropkov známy tým, že napísal prvé dejiny mesta a hradu v roku 1912, ktoré vyšli aj knižne v diele „Sztropkó és várának története“. Kniha bola vydaná v meste Chust, o ktorom Ede Unghváry zostavoval monografiu. V meste pôsobil ako poštmajster a jeho dielo je pre poznanie našich dejín jedinečné. Síce sa tam nájdu nejaké chyby, ale na svoju dobu je kniha veľmi pekne písaná. Najzaujímavejším je opis obdobia, v ktorom Ede písal, teda začiatok 20. storočia. Veľmi krásne opisuje obdobie manévrov 1911, nachádzajú sa tam fotky z jeho doby a ďalšie zaujímavosti. V podstate opísal všetky okruhy našich dejín.

Titulka knihy o Stropkove
Obálka prvej monografie o Stropkove

Poštmajster Unghváry Ede (Neviczky) sa narodil 19. septembra 1858 v Satu Mare, kde ukončil školu. V roku 1876 bojoval v srbskej vojne a tam bol aj zranený. Cestoval po Rusku a Rumunsku a v roku 1877 sa vrátil domov. V roku 1888 bol zaradený do 43. honvédskeho práporu a po odchode z neho si zvolil za životný cieľ prácu na pošte; od roku 1892 pôsobil v Stropkove ako poštmajster. Od roku 1897 začal prispievať článkami o histórii v periodiku Adalékok Zemplénvármegye Történetéhez; prispieval aj do politických novín a spolupracoval na Veľkom Lexikóne.

Pôsobil aj ako poštmajster v ukrajinskom meste Chust, ktoré sa nachádzalo v Marmarošskej župe. Bol majiteľ Zlatého kríža za zásluhy, za odvahu. Okrem dejín mesta Stropkov zostavoval monografiu „Dejiny mesta Chust a hradu“, ale nečakane umrel 8. decembra 1916 v Budapešti vo veku 59 rokov. Jeho syn Koloman taktiež bojoval za vlasť vo vojne. Nakoľko Ede zomrel a nevedno, či sa jeho syn dožil konca vojny, monografia o meste a hrade Chust neyvšla.

V maďarskom meste Csegléd sa nachádza pamätník obetiam prvej svetovej vojny a v mennom zozname nachádzame aj meno Ede Unghváryho.

Mestský úrad v Stropkove – Mgr. Ľuboslav Šmajda

Zdroje:
ADALÉKOK Zemplénvármegye Történetéhez č. 4, 1916, str. 346 – 347.
SZINNYEI, József: Magyar írók (Élete és munkái).Zväzok XIV. Budapešť: Viktor Hornyánszky, 1914, str. 665.
UNGHVÁRY, Ede: Sztropkó és várának története. Huszt, 1912.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter