Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kultúra

Kultúra

Posviacka najväčšieho zvona odliateho v okrese Stropkov

V uplynulý štvrtok, 26. novembra, na sviatok sv. Jána Zlatoústeho sa v pravoslávnom chráme sv. kniežaťa Rastislava Moravského v Snine konala malá slávnosť. Presne tri roky po otvorení tohto krásneho dreveného chrámu a rok po odovzdaní dvoch menších zvonov sa celebrovala posviacka tretieho a najväčšieho zvona odliateho pre Sninskú pravoslávnu obec. Autorom trojice je rodák z Chotče, zvonár a zvonolejár Jakub Vorobeľ (21).

Čítať viac »
Malé dejiny rusínov - ilustračné foto
História

Malý historický luxus na knižnom trhu

Ešte horúca a novotou voňajúca sa nám dostala do rúk kniha,
ktorú vydalo Združenie inteligencie Rusínov Slovenska (ZIRS).
Reč je o publikácii Malé dejiny Rusínov od jedného z najvýznamnejších súčasných rusínskych historikov – prof. Ivana Popa.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie