Oznam nemocnice Svet zdravia vo Svidníku

Vážení pacienti, návštevníci Nemocnice Svet zdravia Svidník,

vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu ochorenia COVID – 19, ako aj na potrebu bezpečného zabezpečenia poskytovania všeobecnej zdravotnej starostlivosti, vedenie svidníckej nemocnice prijalo tieto opatrenia/zmeny:

Ambulantná pohotovostná služby pre dospelých (pohotovosť) od 17.10.2020:

Počas pracovných dní bude poskytovaná v rámci Internej príjmovej ambulancie pri Oddelení vnútorného lekárstva (Interné – ženy).

Počas víkendov a sviatkov bude poskytovaná  v priestore Kardiologickej ambulancie. Ambulancia sa nachádza na  prízemí  poliklinického pavilónu „C“ (tá istá chodba, ako umiestnenie fyziatricko-rehabilitačnej ambulancie (MUDr. Lipčák). Telefonický kontakt na ambulanciu: 054 / 78 60 292.

Fyziatricko-rehabilitačný stacionár (MUDr. Mihalkaninová):

Pracovisko je presťahované na 2. poschodie lôžkového pavilónu „A“.

Neurologické oddelenie a Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie od 19.10.2020:

Pracoviská presťahované na 3. poschodie lôžkového pavilónu „A“ (oproti Chirurgickému oddeleniu).

Doliečovacie a geriatrické oddelenie:

Pacienti daných medicínskych odborov budú hospitalizovaní v rámci oddelenia vnútorného lekárstva (Interné oddelenie).

Gynekologická ambulancia

Ambulancia presťahovaná do priestorov Kardiologickej ambulancie. Ambulancia sa nachádza na  prízemí  poliklinického pavilónu „C“ (tá istá chodba, ako umiestnenie fyziatricko-rehabilitačnej ambulancie (MUDr. Lipčák). Telefonický kontakt na ambulanciu: 054 / 78 60 292.

V Nemocnici Svidník naďalej platí zákaz návštev na lôžkových oddeleniach a povinnosť nosiť ochranné rúško, dezinfikovať si ruky, dodržiavať odstup.

Vstup do nemocnice za účelom vyšetrenia/hospitalizácie je možný iba cez vstupný filter (vstup na pohotovostnom vchode – otvorený nepretržite 24/7 a vstup pri Psychiatrickej liečebni, otvorený počas pracovných dní od 06:00 – 18:00 hod.)

Pripomíname pacientom/návštevníkom, že ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast je naďalej prevádzkovaná v priestoroch neonatologickej ambulancie, pri lôžkovom oddelení pediatrie na 3. poschodí, pavilón B.


Pandemická situácia na Slovensku ani zďaleka nesmeruje k uvoľňovaniu opatrení

Pandemická situácia na Slovensku nie je priaznivá, o čom svedčí aj kĺzavý medián, ktorý je jedným z rozhodujúcich kritérií pre uvoľňovanie opatrení. K 18. 10. bola jeho hodnota 1567 nakazených.

V prešovskom kraji bol zaznamenaný prírastok o 209 pozitívne testovaných a opäť mu patrí nepopulárna druhá priečka krajov na Slovensku s celkovým počtom nakazených až 5826.

Okres Stropkov eviduje spolu 212 potvrdených prípadov a okres Svidník 287 prípadov. Bardejov má číslo alarmujúce – až 1387 v porovnaní s mestom Prešov, kde bolo zaznamenaných 1184 potvrdených prípadov. Okres Vranov n. T. hlási 246 pozitívne testovaných.

Na Slovensku už nie je ani jeden zelený okres, všetky s výnimkou 7 žltých okresov, sa sfarbili na červeno. Nosme rúško a správajme sa i naďalej zodpovedne.

-re-


Rybárske okienko

***** Predaj povolení na rybolov na rok 2020 *****

Povolenia na rybolov na rok 2020 sa budú predávať v kancelárii pri VN Stropkov (rybník Ondava) v  termíne:

2. 5. 2020 od 9.00 do 10.00 hod.

Posledný termín na zaplatenie členského príspevku je posunutý z dôvodu koronavírusovej epidémie na 2. 5. 2020. V prípade nezaplatenia v danom termíne členstvo zaniká. Opätovné obnovenie je možné len po zaplatení zápisného.

Pri kúpe povolenia na rybolov je nutné mať pri sebe členskú legitimáciu a platný rybársky lístok. Bez týchto dokladov nebude žiadne povolenie vydané. Zároveň je nutné uhradiť všetky podlžnosti voči MO SRZ (pokuty za brigády, pokuty uložené v disciplinárnom konaní a pod.).

Povolenie pre dieťa do 6 rokov je možné vydať len pre dieťa dospelého člena SRZ.

***** Žiadosť o udržiavanie poriadku *****

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Stropkov touto cestou žiada návštevníkov okolia Vodnej nádrže Stropkov o udržiavanie poriadku o okolí vodnej plochy a priľahlých pobrežných pozemkov.

Rovnako žiadame návštevníkov, aby kameninové koše na hrádzi nádrže používali na vyprodukovaný odpad len v nevyhnutnom prípade z dôvodu ich malého objemu.

Za pochopenie ďakujeme.
www.mosrzstropkov.sk
Výbor MO SRZ


Úradné hodiny na daňových úradoch sú skrátené

Nasledujúci obsah je sprístupnený len prihláseným návštevníkom.

Prihlásiť saRegistrovať

Usmernenie k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

-r-


Podnikatelia: Čestné vyhlásenia na odpustenie poistného za apríl 2020 ešte neposielajte!

Nasledujúci obsah je sprístupnený len prihláseným návštevníkom.

Prihlásiť saRegistrovať

Od 9. apríla zmeny v zákone o cestnej premávke a ďalšej legislatíve

Nasledujúci obsah je sprístupnený len prihláseným návštevníkom.

Prihlásiť saRegistrovať

Zmena v cestovaní do Rakúska a Českej republiky

Nasledujúci obsah je sprístupnený len prihláseným návštevníkom.

Prihlásiť saRegistrovať

Obmedzenia na hraniciach potrvajú do 7. mája

Nasledujúci obsah je sprístupnený len prihláseným návštevníkom.

Prihlásiť saRegistrovať

Nákladné vozidlá môžu jazdiť aj cez veľkonočné sviatky

Nasledujúci obsah je sprístupnený len prihláseným návštevníkom.

Prihlásiť saRegistrovať