Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Stropkove je od uplynulej stredy zriadené mobilné odberové miesto, kapacity vo Svidníku už neboli postačujúce

Je tu druhá vlna koronavírusovej pandémie. Svidnícke odberové miesto už kapacitne nestačilo. Prednosta Okresného úradu v spolupráci s mestom Stropkov a SČK ÚzS Svidník, preto inicioval zriadenie mobilného odberového miesta (MOM) aj u nás v Stropkove.

Od zriadenia MOM v stredu 7.10. vykonali dobrovoľníčky zo SČK vyše sto odberov.

Zriadenie však nebolo jednoduché, vyžadovalo si zainteresovanie mnohých inštitúcií i ochotu sponzorov a dobrovoľníkov.

„Na poslednom zasadaní bezpečnostnej rady okresu Stropkov sme rozhodli, že zriadime mobilné odberové miesto. Zistili sme, že v rámci odberu vzoriek Covid-19 je Svidník preťažený. Mobilné odberové miesto Svidník malo naplánovanú hodnotu odberov 60, potom bolo zvýšené až na 130 a dnes robia 160 odberov denne. Zhodli sme sa, že mobilné odberové miesto potrebujeme aj v okrese Stropkov, pretože svadby, na ktorých sa nakazilo približne 150 ľudí, nám budú vykazovať ďalších pozitívnych. Rozbehli sme preto proces, ktorý bol ťažký, ale zároveň rýchly,“ spresnil prednosta OÚ Peter Harvan s tým, že riaditeľ SČK ÚzS Svidník S. Sakalik bol veľmi nápomocný, rovnako tak aj mesto Stropkov, ktoré poskytlo pre nájomné za symbolické jedno euro a tiež prístup na wifi sieť, čo je veľmi dôležité.

„Mesto zabezpečilo aj pomoc prostredníctvom mestskej polície, riadne značenie MOM, aby bolo zrejmé ako sa k nemu dostať. Naozaj klobúk dole pred vedením mesta a ich organizáciou, za čo im ďakujem,“ dodal P. Harvan.

Ako informoval riaditeľ SČK ÚzS vo Svidníku S. Sakalik, testy sú vykonávané denne od pondelka do piatku v počte 80 odberov na deň a testovanie nie je určené pre samoplatcov.

„Ľudia sú zatiaľ disciplinovaní, no občas sa nájdu aj tí netrpezliví. Dôležité je však pochopiť, že ak bolo potrebné nechať sa otestovať, znamená to, že je podozrenie na ochorenie Covid-19 a teda na jeho výsledok je nariadené čakať v domácej izolácii. Rovnako zostávame v izolácii aj po doručení negatívneho výsledku testu po dobu desiatich dní. Buďme preto zodpovední a berieme na vedomie, že je to ochorenie infekčné a jeho šírenie paralyzuje fungovanie celej našej spoločnosti,“ uviedol S. Sakalik a dodal:

„Keď prišla druhá vlna prednosta P. Harvan kontaktoval RÚVZ vo Svidníku. Tí však so zriadením mobilného odberového miesta pomôcť nevedeli, regionálna hygienička však odporučila kontaktovať práve nás. Ochotne sme podali pomocnú ruku. Potrebné bolo zabezpečiť povolenie uvedenia miesta do prevádzky, následne povolenie na zriadenie MOM. S týmito povoleniami bolo potrebné sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý následne pridelil kód poskytovateľa. Nevyhnutné bolo osloviť aj VÚC a zdravotné poisťovne, aby zazmluvnili SČK ÚzS vo Svidníku,“ priblížil strastiplný proces zriadenia MOM S. Sakalik s tým, že celý proces zriadenia MOM v Stropkove stál viac ako tritisíc eur.

Zdôraznil, že potrebné je aj zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok, ktorých hodnota na jednu osobu na jeden deň vychádza na 60 eur. Prerátané výdavky predstavujú pre SČK ÚzS vo Svidníku sumu 350 eur pre jeden odberový deň.

„Dobrovoľníčky zo SČK  ÚzS Svidník vykonávajú tieto odbery bez nároku na odmenu. V priemere tri hodiny denne vykonávajú odbery bez prestávky. Uvedomiť si pritom treba, že po celú dobu majú oblečený ochranný overal a iné ochranné pomôcky, ochranné rúško a štít nevynímajúc, takže akákoľvek iná činnosť neprichádza do úvahy. Je preto na mieste, aby sme rešpektovali pokyny a nariadenia a boli voči nim skutočne ohľaduplní,“ vyzval S. Sakalik a zdôraznil, že oznámenie o konkrétnom čase je naozaj iba orientačné, treba byť preto trpezliví. „Vykonávané sú PCR testy, teda odobraté sú výtery z hrdla a nosa dvoma odberovými tyčinkami, ktoré sú uložené do média. Následne sú denne transportované do košických laboratórií,“ uviedol riaditeľ SČK ÚzS vo Svidníku, ktorý zabezpečuje prevoz odobratých vzoriek.

„MOM bude fungovať tak dlho, ako to bude potrebné. Dúfajme, že to bude čo najkratšie, no môžeme to dosiahnuť len svojim zodpovedným prístupom a dodržiavaním prijatých protiepidemiologických opatrení,“ povedal prednosta P. Harvan a v závere dodal:

„Naozaj žiadam všetkých občanov, ktorí majú podozrenie na ochorenie Covid-19 a dajú sa testovať, aby sa netúlali po meste a striktne dodržiavali izoláciu, či karanténu a na výsledok čakali doma. Ak už nie kvôli sebe, tak určite kvôli svojmu okoliu, aby sa ochorenie nešírilo ďalej a nevytvárali sa ďalšie a ďalšie pozitívne prípady. Pandémiu vieme poraziť len tak, že budeme zodpovední.“

-fec-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter