Opatrenia na území mesta po zasadaní krízového štábu

Vážení občania, v súvislosti s aktuálnou situáciou týkajúcou sa obmedzenia šírenia nového koronavírusu doplnilo mesto Stropkov na zasadnutí krízového štábu dňa 16. marca o 13.00 hod. ďalšie opatrenia a momentálne platí, že Mestský úrad v Stropkove od štvrtka 12. marca 2020 ruší stránkové hodiny, všetky odbory budú pre verejnosť uzavreté. 

K dispozícii je len pokladňa a podateľňa MsÚ s obmedzeným vstupom od Turistického informačného centra. Všetky ďalšie vstupy do starej a novej budovy MsÚ, ako aj Kultúrneho strediska budú zatvorené.

Jednotlivé odbory úradu môžu občania kontaktovať telefonicky na 054/486 8802 alebo elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy podatelna@stropkov.sk.

Mesto Stropkov žiada občanov, aby do podateľne a pokladne MsÚ prichádzali iba v nevyhnutných prípadoch a za podmienky, že sú úplne zdraví a nepociťujú žiadne príznaky ochorenia.

V prípade potreby služieb Matričného úradu môžu občania Matričný úrad kontaktovať telefonicky na čísle 054/486 8849 alebo elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy margita.verescakova@stropkov.sk

Zároveň platí obmedzenie pohrebov iba v úzkom kruhu blízkych v maximálnom počte 10 ľudí, civilné sobáše v Reprezentačnej sále kaštieľa sú až do odvolania zrušené úplne.

Zakázané sú návštevy v nemocnici a v zariadeniach pre seniorov, v Dennom centre a Dome detí Božieho milosrdenstva až do odvolania.

Všetky prijaté opatrenia sú v záujme zabránenia šíreniu nákazy a v záujme ochrany zdravia obyvateľov mesta, ako aj zamestnancov samosprávy. O ďalších potrebných opatreniach bude mesto Stropkov priebežne informovať v závislosti od aktuálnej situácie.

Mesto Stropkov vopred ďakuje občanom za rešpektovanie týchto nariadených preventívnych opatrení.