Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Opatrenia na území mesta po zasadaní krízového štábu

Vážení občania, v súvislosti s aktuálnou situáciou týkajúcou sa obmedzenia šírenia nového koronavírusu doplnilo mesto Stropkov na zasadnutí krízového štábu dňa 16. marca o 13.00 hod. ďalšie opatrenia a momentálne platí, že Mestský úrad v Stropkove od štvrtka 12. marca 2020 ruší stránkové hodiny, všetky odbory budú pre verejnosť uzavreté. 

K dispozícii je len pokladňa a podateľňa MsÚ s obmedzeným vstupom od Turistického informačného centra. Všetky ďalšie vstupy do starej a novej budovy MsÚ, ako aj Kultúrneho strediska budú zatvorené.

Jednotlivé odbory úradu môžu občania kontaktovať telefonicky na 054/486 8802 alebo elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy podatelna@stropkov.sk.

Mesto Stropkov žiada občanov, aby do podateľne a pokladne MsÚ prichádzali iba v nevyhnutných prípadoch a za podmienky, že sú úplne zdraví a nepociťujú žiadne príznaky ochorenia.

V prípade potreby služieb Matričného úradu môžu občania Matričný úrad kontaktovať telefonicky na čísle 054/486 8849 alebo elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy margita.verescakova@stropkov.sk

Zároveň platí obmedzenie pohrebov iba v úzkom kruhu blízkych v maximálnom počte 10 ľudí, civilné sobáše v Reprezentačnej sále kaštieľa sú až do odvolania zrušené úplne.

Zakázané sú návštevy v nemocnici a v zariadeniach pre seniorov, v Dennom centre a Dome detí Božieho milosrdenstva až do odvolania.

Všetky prijaté opatrenia sú v záujme zabránenia šíreniu nákazy a v záujme ochrany zdravia obyvateľov mesta, ako aj zamestnancov samosprávy. O ďalších potrebných opatreniach bude mesto Stropkov priebežne informovať v závislosti od aktuálnej situácie.

Mesto Stropkov vopred ďakuje občanom za rešpektovanie týchto nariadených preventívnych opatrení.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter