Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Najúčinnejším prostriedkom pre boj s vírusom COVID–19 je očkovanie

Najefektívnejším spôsobom kontroly súčasnej pandémie nového ochorenia COVID-19 je očkovanie. Očkovanie predstavuje:

  1. Osobnú ochranu jednotlivca, ktorý je očkovaný.
  2. Kolektívnu ochranu komunity/spoločnosti. K tomu je potrebné preočkovať viac ako 60 – 70 % populácie v prípade COVID-19 ( tzv. kolektívna ochrana).

Prioritou štátu musí byť poskytnutie osobnej ochrany a vybudovanie kolektívnej ochrany. Zastavenie a prevenciu šírenia nákazy v populácii a ochranu jednotlivca možno dosiahnuť pomocou očkovania.

Situácia vo výskyte ochorení na COVID-19 v okresoch Svidník a Stropkov.

Okres Stropkov je na tom vo všetkých ukazovateľoch lepší ako okres Svidník. Má menej pozitívne testovaných, nižšiu pozitivitu testov a lepšiu zaočkovanosť. Aj to potvrdzuje, že vyššia zaočkovanosť znamená nižší výskyt ochorení. Za posledný týždeň od 20.5.2021 do 27.5.2021 sme zaznamenali v okrese Svidník 19 ochorení a v okrese Stropkov boli hlásené dve ochorenia.

Čo sa týka vývoja zaočkovanosti okres Svidník má k dnešnému dňu jedno z najnižších percent zaočkovanosti – 17%, okres Stropkov má 24% /viď mapa/. 

K 27.5.2021 v Nemocnici vo Svidníku podali 14571 dávok očkovacích látok, z toho 1. dávkou zaočkovali 9106 a 2. dávkou 5465 ľudí. Podľa informácií, ktoré sú uverejnené na stránke www.korona.gov je v okrese Svidník 79 čakateľov na 1. dávku a 2487 na 2. dávku. V okrese Stropkov je 10 čakateľov na 1. dávku a 451 na 2. dávku.

U nás sa očkuje v Nemocnici vo Svidníku 4 dni v týždni, od pondelka do štvrtku. Denná kapacita je 200 ľudí. Organizácia očkovania je tam výborná, rady sa netvoria. Prešovský samosprávny kraj zriadil mobilnú očkovaciu jednotku, ktorá očkuje priamo v obciach. Prioritne budú očkovaní seniori vo vyššom veku, ktorí nemajú možnosť dostaviť sa do očkovacieho centra alebo nemajú možnosť asistencie blízkych osôb pri registrácii na očkovanie. Individuálne v domácich podmienkach budú očkované osoby ťažko zdravotne postihnuté, ktoré sú imobilné a sú pripútané na invalidný vozík alebo na lôžko. Veríme, že aj toto pomôže zvýšiť zaočkovanosť v našom regióne.

Registrovať na očkovanie sa už môžu všetci občania starší ako 16 rokov.
 
Prosíme ľudí, aby sa dali zaočkovať a prispeli tak k zlepšeniu epidemiologickej situácie v regióne a aj k uvoľneniu opatrení.
Len očkovaním dokážeme účinne zabrániť ďalšej vlne ochorenia COVID-19 a vyhnúť sa negatívnym dopadom protiepidemických opatrení.
Spoločne ukážme, že aj v očkovaní môžeme byť najlepší stačí pre to málo.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter