Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

KORONAVÍRUS: strašiak alebo reálna hrozba?

Slovensko dôsledne monitoruje situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19

Svidnícka nemocnica je dobre pripravená

Slovensko má ďalšie dva pozitívne prípady na ochorenie COVID-19. Na Slovensku je tak potvrdených spolu 5 prípadov, 491 vzoriek je negatívnych. Hygienici a epidemiológovia pracujú v pohotovostnom režime a ohnisko nákazy majú podchytené. RÚVZ so sídlom v Bratislave zabezpečuje všetky potrebné protiepidemiologické opatrenia s dôrazom na maximálnu ochranu ľudí a na elimináciu rizika šírenia ochorenia.

Národné referenčné centrum pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva SR priebežne vyšetruje ďalšie klinické vzorky úzkych kontaktov potvrdených prípadov.

Krízový štáb za účasti premiéra Petra Pellegriniho a ministerky vnútra Denisy Sakovej v súvislosti s nákazou COVID-19 pristúpil k viacerým opatreniam. Vydaný bol zákaz návštev pacientov vo všetkých slovenských nemocniciach, domovoch sociálnych  služieb, detských domovoch a väzniciach. Pristúpil aj k rozhodnutiu zrušeniu letov do a z Talianska na všetkých slovenských medzinárodných letiskách od najbližších dní.

Premiér zároveň odporučil ľuďom zvážiť návštevu športových a kultúrnych podujatí za účasti väčšieho množstva ľudí. Zvážiť je potrebné aj akékoľvek zahraničné cesty, nielen do krajín, kde sa už nákaza vyskytla.  „Platí, že zatiaľ mimoriadne opatrenia nejdeme robiť, je dôležité a vyzývame obyvateľov, aby dôsledne sledovali svoj zdravotný stav, obmedzili účasť na miestach s väčšou koncentráciou ľudí,“ zdôraznil premiér Peter Pellegrini.

Premiér Pellegrini opätovne apeloval na ľudí, aby nechodili k lekárom, ak to nie je nevyhnutné. Je potrebné využívať predovšetkým elektronické predpisovanie liekov.

Slovensko zatiaľ nepristupuje ku karanténe všetkých ľudí, ktorí pricestovali z Talianska. Opätovne sa zavádza informačná kampaň na vybraných hraničných priechodoch. 

Ako informovala hovorkyňa sieti nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková na východnom Slovensku zatiaľ u žiadneho pacienta koronavírus potvrdený nebol.

Všetci rizikoví pacienti, u ktorých vznikne podozrenie na koronavírus, sú transportovaní a hospitalizovaní na infektológii v Michalovciach. Dosiaľ ich bolo v tejto súvislosti v Michalovciach hospitalizovaných 11, výsledky laboratórnych testov boli negatívne. Včera boli v Michalovciach ambulantne vyšetrení traja pacienti s podozrením, na výsledky ktorých oddelenie čaká. Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach nemocnica preventívne vyčlenila celú lôžkovú kapacitu samostatného pavilónu iba pre pacientov, u ktorých existuje podozrenie z nakazenia koronavírusom. Hospitalizovaní pacienti z oddelenia dlhodobo chorých a geriatrie boli presunutí do okolitých nemocníc alebo prepustení domov,“ informovala J. Fedáková

V celej sieti ProCare a Svet zdravia je aktuálne platný zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach. „Prijali sme preventívne opatrenia voči prípadnej epidémii koronavírusu a chrípky a naši zdravotníci sa plne riadia odborným usmernením hlavného hygienika Slovenskej republiky. Personál pozná postupy, ktoré treba zvoliť pri príjme pacienta s podozrením na koronavírus a zásadné opatrenia, ktoré je nutné dodržať. Najmä zdravotníci prvého kontaktu na urgentných príjmoch či ambulanciách pohotovostnej služby sú priebežne školení nemocničnými epidemiológmi, ktorých koordinuje hlavná epidemiologička siete. Pracoviská sú tiež priebežne zásobované ochrannými pracovnými pomôckami pre personál. Ich dostupnosť na trhu je však kritická,“ dodala hovorkyňa.

V piatok 6. marca bola tiež spustená nonstop infolinka, kde sú verejnosti poskytnuté základné informácie o koronavíruse a rady, ako postupovať v prípade podozrenia. Pacienti nájdu informácie na www.procare.sk/koronavirus.

„Svidnícka nemocnica je na aktuálnu situáciu pripravená. Momentálne nemocnica neeviduje žiadneho pacienta s podozrením na koronavírus. V prípade takéhoto príjmu je pacient okamžite izolovaný a je mu poskytnutá tvárová maska. Následne je vyšetrený lekárom, ktorý využíva ochranné pracovné pomôcky a po dohode s RÚVZ je transportovaný do najbližšej nemocnice s infektologickým pracoviskom,“ uviedla J. Fedáková

Aké sú prejavy ochorenia COVID-19?

Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie –- vírusovú pneumóniu (kvapôčková infekcia). Ide o všeobecné príznaky virózy, respektíve klasických respiračných ochorení, napríklad aj chrípky – teplota nad 38 °C kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Pri komplexnejšom vyšetrení býva prítomný RTG nález – zápal pľúc. Inkubačný čas pri tomto type koronavírusu sa uvádza 2 až 14 dní, priemerne 6 dní.

Ako sa lieči ochorenie COVID-19?

COVID-19 je vírusové ochorenie a zaraďujeme ho medzi kvapôčkovú infekciu. Neúčinkujú naň antibiotiká. Overená očkovacia látka zatiaľ neexistuje. Liečba je symptomatická. U ľudí infikovaných novým koronavírusom sa zahajuje podporná liečba, ktorá zmierňuje príznaky infekcie. K podpornej liečbe sa využívajú bežne dostupné lieky. Liečba je individuálna a vychádza z konkrétnych potrieb pacienta.

Ako ďalej J. Fedáková upozorňuje, pri prevencii je dôležité najmä dôsledne dodržiavať osobnú hygienu. Je potrebné si pravidelne umývať ruky mydlom alebo dezinfekčným gélom a pri kýchaní či kašlaní využívať vreckovky alebo ľavý lakeť ruky. Nekýchať do dlaní. Taktiež je vhodné vyhýbať sa miestam s vysokou koncentráciou ľudí a necestovať do oblastí s výskytom koronavírusu, ak to nie je nevyhnutné. „Vstupné brány infekcie, ktoré si treba chrániť, sú spojovka oka, nosová sliznica a ústa. V rámci prevencie treba dodržiavať osobný odstup aspoň jeden meter pri kontakte s človekom, ktorý javí príznaky prechladnutia. Je tiež dobré myslieť na to, aby si ľudia zbytočne pri kontakte s inými nepodávali ruky a nedotýkali sa neumytými rukami tváre. Ak sa objavia príznaky, je potrebné zavolať lekára alebo kontaktovať Úrad verejného zdravotníctva SR a neohlásene nenavštevovať ambulanciu,“ zdôrazňuje.

V súvislosti s novým koronavírusom bol zriadený krízový štáb, ktorý všetky ďalšie kroky precizuje na pravidelných zasadnutiach. Pre občanov sú k dispozícii infolinky s nepretržitou prevádzkou, otázky môžu adresovať epidemiológom aj prostredníctvom e-mailu: novykoronavirus@uvzsr.sk.

Štát zároveň spustil informačnú kampaň vo verejnoprávnej televízii a rozhlase, ministerstvo zdravotníctva a úrad verejného zdravotníctva kontinuálne komunikujú aj prostredníctvom sociálnych sietí a domovských webových portálov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter