Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

COVID-19 v okresoch Svidník a Stropkov

Prvý prípad ochorenia bol v okrese Svidník zaznamenaný 14. marca 2020. Celkovo bolo hlásených 16 ochorení, z toho 1 epidemický výskyt v mesiaci marec a apríl, kde bolo potvrdených 6 ochorení. Ochorenia boli hlásené vo vekových skupinách od 25 rokov. Najvyššia chorobnosť bola vo vekových skupinách 45-54 rokov – 89,41/100000 obyv. a 55-64 rokov – 88,93/100000 obyv.

V meste Svidník boli zaznamenané 2 ochorenia na COVID-19. Išlo o ochorenia, ktoré boli zachytené v karanténnych strediskách. V okrese Stropkov RÚVZ Svidník zaznamenal 10 prípadov, z toho 1 rodinný výskyt, kde ochoreli 3 osoby. V tomto okrese boli zaznamenané ochorenia aj u detí, po jednom ochorení vo vekovej skupine 10-14 rokov – 99,5//100000 obyv. a 15-19 rokov – 88,97/100000 obyv.

Celkovo bolo z okresu Svidník vyšetrených 1372 osôb, z toho z mesta Svidník 504. Z okresu Stropkov bolo vyšetrených 867 osôb. Z 26 zaznamenaných prípadov ochorenia bolo 17 importovaných zo zahraničia (Rakúsko, Nemecko, Ukrajina, Bulharsko a Česká republika, Anglicko). V deviatich prípadoch sa jednalo o kontakt s potvrdeným prípadom.

Hospitalizáciu na infekčnom oddelení v Prešove si vyžiadali 3 ochorenia, 2 z okresu Svidník, 1 z okresu Stropkov. Karanténne opatrenia boli nariadené 183 osobám v našom regióne. V rámci e-hranica bolo do systému KORONA.GOV zaregistrovaných v okrese Svidník celkovo 97 osôb, v okrese Stropkov 63 osôb. Boli to osoby, ktoré sa vrátili z nebezpečných krajín. Boli v izolácii v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.

V mesiaci júl RÚVZ so sídlom vo Svidníku nariadil poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. vytvoriť mobilné odberové miesto s miestom prevádzkovania na MUDr. Pribulu 412/4 vo Svidníku. MOM v súčasnosti vykonáva 2 dni v týždni (utorok a štvrtok) v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. nazofaryngeálne výtery na vyšetrenie ochorenia COVID-19. Od 11. hod. vyšetrenia robí pre samoplatcov, ktorí sa objednávajú cez lab.online.sk. Cena výteru cca 49 Eur. RÚVZ poskytoval súčinnosť Nemocnici arm. generála L. Svobodu Svidník pri reprofilizácii lôžok. Na reprofilizáciu bolo vyčlenených 60 lôžok.

Súčasný výskyt ochorení COVID-19 si vyžaduje striktné dodržiavanie súčasne nariadených o odporúčaných opatrení. Pre mesto Svidník správu o výskyte COVID-19 vypracovala regionálna hygienička H. Hrebeňáková.

-re-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter