Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Čísla pozitívne testovaných rastú, okres Stropkov ostáva zelený

PSK zriaďuje vo Svidníku karanténne centrum pre študentov z Ukrajiny

V zmodernizovaných priestoroch nemocnice vo Svidníku je pacientom k dispozícii 12 špecializovaných oddelení a 14 odborných ambulancií s moderným prístrojovým vybavením. Aj naďalej platí možnosť otestovať sa na COVID-19 na mobilnom odberovom mieste pri svidníckej nemocnici, ktoré funguje od apríla 2020. V prevádzke je aktuálne dva dni v týždni, a to v utorok a štvrtok od 09:00 do 12:00 hod. Otestovaných už bolo takmer 900 ľudí. 

„Neustále sledujeme aktuálnu epidemiologickú situáciu v okrese a na základe toho i na základe odporúčaní regionálneho úradu budeme prijímať ďalšie opatrenia, ak budú potrebné. V rámci nemocnice boli od začiatku epidémie odobraté vzorky celkovo 250 pacientom, pričom všetci mali negatívne výsledky testov,“ informovala J. Fedáková zo siete nemocníc Svet zdravia a ProCare.

POZITÍVNYCH PRÍPADOV PRIBÚDA V CELOM PREŠOVSKOM KRAJI

Hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja D. Jeleňová v tlačovej správe uviedla, že Rastúce čísla štatistík infikovaných pacientov na COVID-19 a lokálne ohniská na východe krajiny udržiavajú v strehu aj PSK a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

„Pozitívne prípady ochorenia  na území Prešovského kraja si vyžadujú opäť disciplínu ľudí a dôsledné dodržiavanie všeobecne platných opatrení. Situáciu neustále monitorujeme. Máme podchytené stredné školy, prímestskú dopravu, kultúrne organizácie, viac ostražití sme najmä v sociálnej oblasti, kde štatutárom odporúčame reagovať na miestne podmienky. Sme pripravení na druhú vlnu pandémie, veríme, že dostatočne dobre po skúsenostiach, ktoré už máme. Ak si to bude aktuálna situácia vyžadovať, v niektorých oblastiach sme pripravení režimy ešte sprísňovať, “ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. 

DÔRAZ SA KLADIE NA DODRŽIAVANIE OPATRENÍ, ZABEZPEČENÉ MUSIA BYŤ AJ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

Ako dodal,  mimoriadna pozornosť je venovaná dodržiavaniu protiepidemiologických opatrení a zabezpečovaniu ochranných prostriedkov zariadeniam sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. V uplynulých dňoch im boli z letných dodávok zo Správy štátnych hmotných rezerv distribuované respirátory FFP2, chirurgické masky, štíty, ochranné okuliare i návleky. Aktuálne kraj si od štátu vyžiadal 2 000 kusov rýchlotestov, ku ktorým tento týždeň pribudlo ďalších 4 000 kusov. Tie by sa mali medzi poskytovateľov sociálnych služieb dostať už v najbližších dňoch.

KARANTÉNNE STREDISKO VO SVIDNÍKU NIJAKO NEOHROZÍ JEHO OBYVATEĽOV

Kraj sa osobitne venuje aj strednému školstvu, kde so začiatkom nového školského roka je horúcou témou príchod zahraničných študentov z Ukrajiny. „Rozhodli sme sa zriadiť karanténne stredisko  v rámci internátu SOŠ polytechnickej a služieb vo Svidníku, kde bude režim podobný ako v karanténnych centrách známych počas prvej vlny koronavírusu. Do našich stredných škôl sa postupne vracia zhruba 130 študentov spoza východnej  hranice,  preto musíme  byť veľmi opatrní,“ povedal M. Majerský.  

J. Fedáková reagovala, že pri dodržiavaní potrebných karanténnych opatrení obyvateľom z okresu Svidník žiadne riziko nehrozí.

KRÍZOVÝ PLÁN PRE KAŽDÝ PRÍPAD

Krízový plán má vytvorený samotný Úrad PSK, kde je aktuálne kontrolovaný prístup do budovy  zamestnancov i návštev, meraná teplota, vyžadované sú  rúška pri vstupe do úradu i zvýšená dezinfekcia.  V uplynulých týždňoch navyše PSK realizoval sérologické testovanie zamestnancov a inicioval rovnaké testovanie aj u vodičov  a ľudí  prvého kontaktu v prímestskej autobusovej doprave u zmluvných dopravcov. Výsledky boli negatívne. 

„Aktuálne sú zástupcovia Úradu PSK členmi tzv. pandemických stredísk krízových štábov rezortov a okresných úradov v sídle kraja. Je to dobrý krok k prepojeniu informácií a  spolupráce so všetkými zainteresovanými zložkami, čo v prvej vlne pandémie nefungovalo vždy najlepšie. Jasné kompetencie a pokyny nám môžu uľahčiť rozhodovanie, výdatne pomôcť pri zabezpečovaní ochrany zdravia obyvateľov kraja  a minimalizovaní rizík nákazy,“ dodal predseda PSK s tým, že krízové plány majú vytvorené aj podriadené organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku, ktoré sa  dôsledne riadia celoplošnými, respektíve rezortnými nariadeniami.

-re-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter