Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Žolíkový turnaj v Dennom centre

Výbor Denného centra pri MsÚ Stropkov zorganizoval 3. marca 2020 v popoludňajších hodinách 1. ročník obľúbeného Žolíkového turnaja, ktorého sa zúčastnilo 12 hráčov. Predseda výboru J. Verba privítal všetkých prítomných ako aj vedúceho odboru spr. a soc. vecí M. Vašša a zaželal súťažiacim dobrú kartu a pevné nervy. Hneď odovzdal slovo Ing. Štefanovi Madzinovi, ktorý veľmi podrobne oboznámil hráčov s pravidlami súťaže. Losovaním boli vytvorené tri štvorčlenné družstva. Víťazi jednotlivých družstiev postúpili do finále, ktoré tvorili traja seniori a jedna seniorka. V napínavom, finálovom, kartovom zápase sa teda najviac darilo Jozefovi Fedorišinovi, druhé miesto si vybojoval Ing. Ján Strelec. Na treťom mieste skončil Michal Bandurič a štvrtá bola Anna Lešková. Ceny odovzdala členka výboru zodpovedná za kultúru a šport Z. Beriková. Súťaž prebehla v príjemnom športovom duchu za účasti pozorovateľov- divákov. Poďakovanie pri organizovaní tohto podujatia patrí všetkým členom výboru a Ing. Štefanovi Madzinovi. Víťazom blahoželáme. 

Výbor Denného centra

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter