Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Stropkove má nový názov

maj 2022 561

V stredu, 18. mája 2022 sa Základná organizácia SZPB v Stropkove podieľala na spoluorganizovaní stolnotenisového turnaja „O pohár oslobodenia“. V budúcnosti to už nebude. Nie žeby sme sa nechceli podieľať na príprave podujatí na počesť bojovníkov proti fašizmu, ale bude to pod novým menom.

V nedeľu, 22. mája 2022 sa uskutočnilo oceňovanie osobností mesta Stropkov. Čestným občanom mesta sa stal Adolf Weinhold, in memoriam, Stropkovský rodák, zapojený do prípravy SNP a účastník bojov proti fašizmu. Ako veliteľ úseku povstaleckého frontu bol pri protiútoku zranený a zajatý fašistami. Jeho ďalší osud je neznámy a nevie sa ani, ako skončil jeho krátky život. Pre zachovanie jeho pamiatky a pripomienky jeho vlastenectva, odvahy a hrdinstva sa členovia ZO SZPB Stropkov rozhodli prijať čestný názov „Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Kpt. Adolfa Weinholda Stropkov“.

Boli sme veľmi radi, keď s naším návrhom súhlasili aj priami príbuzní Adolfa Weinholda, dcéra, pani Ľudmila Klimová a vnučka Andrea Klimová. Tak sa pri mene Adolfa Weinholda uskutočnili ceremoniály dva. Najprv v divadelnej sále OŠK mu bolo udelené „Čestné občianstvo in memoriam“ a potom v spoločenskej sále OŠK bolo príbuzným Adolfa Weinholda členmi ZO SZPB odovzdané vyhlásenie o prijatí čestného názvu „ZO SZPB Kpt. Adolfa Weinholda Stropkov“ podpísané dcérou a vnučkou hrdinu SNP a zástupcami ZO SZPB. Toto vyhlásenie nás napĺňa hrdosťou aj zaväzuje. Čestným názvom chceme uviesť meno Adolfa Weinholda do každodenného života, ale zároveň budeme pátrať po jeho osude aj o okolnostiach, ktoré ho doviedli k prípravám a účasti v SNP a zároveň oboznamovať s jeho hrdinstvom našu mládež najmä na besedách o protifašistickom odboji na školách.

Fašizmus opäť dvíha hlavu a s podporou medzinárodnej reakcie „otravuje život“ obyčajným ľuďom. Tak ako pred skoro 80 rokmi sa našli odvážlivci, ktorí sa fašizmu postavili aj za cenu vlastného života do cesty, nájdu sa aj dnes a nedovolia neofašizmu zvíťaziť.

Nás len teší, že jeden z hrdinov sa narodil v Stropkove a na Stropkov nezabudol. Bolo to jeho rodisko a dedovizeň.

Teší nás to a zároveň zaväzuje.

Ing. Ján Uhrík

Predseda ZO SZPBKpt. Adolfa Weinholda Stropkov

weinhold
weinhold
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter