Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Viceprezidentom Slovenského rybárskeho zväzu sa stal Gabriel Zajtko

zajtko

V dňoch 15. až 16. 10. 2022 delegáti Snemu slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) v Tatrách zvolili Ing. Gabriela Zajtka, predsedu našej miestnej organizácie SRZ v Stropkove do Rady SRZ, ktorej novozvolení členovia ďalšou voľbou posunuli nášho rybárskeho funkcionára do pozície viceprezidenta SRZ na nasledujúce štvorročné obdobie.

Poďakovanie podľa jeho slov patrí okrem delegátov aj členom a funkcionárom rybárskeho zväzu v Stropkove, ktorí ho dlhodobo podporujú, a posúvajú kvalitu stropkovského rybárstva dopredu, vďaka patrí taktiež všetkým subjektom, ktoré nemalým pričinením ovplyvnili rozvoj športového rybárstva v Stropkove a to hlavne mestu Stropkov a spoločnosti Tesla a.s. Stropkov.

Novozvolený viceprezident tiež zdôraznil, že hlavnými úlohami SRZ je zachovanie geofondu rýb vo všetkých vodných tokoch a vodných nádržiach v Slovenskej republike, zachovanie všeľudového rybárstva na Slovensku, aby sa rybárstvu mohli venovať ľudia všetkých vrstiev našej spoločnosti a aby SRZ odovzdal svojim nasledovníkom rybárstvo na Slovensku minimálne v stave, v akom ho zdedili od našich predkov.

Slovenský rybársky zväz oslávil v minulom roku 95. výročie organizovaného rybárstva na Slovensku. Spolu so 130 tisícovou členskou základňou sa teda zaraďuje k najstarším a najväčším občianskym združeniam na Slovensku, čo ešte viac zdôrazňuje jeho opodstatnenie v našej spoločnosti.

-r-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter