Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vážme si našich seniorov nielen v októbri – mesiaci úcty k starším, ale počas celého roka

Aj keď už mesiac úcty k starším pominul, vážme si našich rodičov
a starých rodičov aj naďalej a po celý rok. Myslíme na nich
a buďme im nápomocní najmä v tieto ťažké dni ovplyvnené nebezpečným koronavírusom, ktorý nás v tomto období ohrozuje.

Keď sa narodíme, majú naši rodičia veľkú radosť. Svojmu potomkovi prejavujú nesmiernu lásku a veľkú starostlivosť. Poskytnú mu stravu, materiálne a duchovné prostriedky a chcú mu to najlepšie. Aby mal pokojný a šťastný život, dobrú školu a kariéru, bol zdravý a mal svoju šťastnú rodinu. Za to od neho očakávajú, že keď zostarnú, tak im trochu lásky vráti, a keď oslabnú a budú nemocní, že sa o nich postará. No mnohokrát je tak, že jedna matka vychová niekoľko detí, no viac detí sa nevie postarať o svoju zostarnutú mamu. Rodičom sa väčšinou podarí o svoje deti postarať.

No, čo sa stane, ak sa situácia obráti a oni zostarnú. V súčasnosti sa deti pomerne skoro osamostatňujú, budujú kariéru, zakladajú si rodinu a od svojich starnúcich rodičov odchádzajú. Starí ľudia ostávajú väčšinou sami. A to je ešte ten lepší prípad. Sú aj deti, ktoré svojich zostarnutých rodičov odložia do domovov dôchodcov, nemocníc alebo hospicov a ich celoživotne nadobudnutý majetok si privlastnia. Opustení seniori sa so smútkom v srdci vyžalujú na nepochopenie svojich nevďačných potomkov, smútia, poplačú si, no nepomôžu si. Starí ľudia zbierajú úrodu z toho, čo v živote robili. Ak robili nedobré veci, vracia sa im to. Ak počas aktívneho života rozdávali dobro, majú aj spokojnú starobu.

Bývalo tak, že ak deti navštívili svojich rodičov – seniorov, spytovali sa ich na zdravie, či majú všetko čo potrebujú, ako sa cítia a podobne. Dnes sa stáva, že poniektoré deti prídu za svojimi rodičmi iba raz mesačne a už v dverách sa pýtajú: „Prišiel ti dôchodok …?“ Podľa slov istého skúseného človeka tieto nepodarené deti na peniaze svojich rodičov čakajú ako dobrý hospodár na životodarný dážď. Zoberú ich a odchádzajú, nechávajúc svojich predkov ich osudu. Je to smutné, ale každý si za svoje skutky zodpovedá sám. Mladí ľudia by si mali uvedomiť, ako sa správajú dnes, taký príklad dávajú svojim potomkom. Môžu sa dožiť staroby podobnej tej, akú pripravili svojim predkom. Preto by malo byť našou spoločnou snahou urobiť pre našich seniorov všetko, aby mali spokojnú starobu a netrpeli. A to nielen v mesiaci úcty k starším, ale aj počas celého roka. Aby sa v starobe nemuseli trápiť a mohli sa tešiť zo svojich deti, vnúčat a pravnúčat. Úcta k seniorom by sa mala stať prirodzenou súčasťou nášho života.

Chcel by som našim seniorom členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a všetkým starým ľuďom na našom milovanom Slovensku zaželať mnoho šťastia, spokojnosti a hlavne zdravia, ktoré je najmä v tomto období potrebné si ešte viac chrániť. Nech sú dni ich zaslúženého odpočinku v ich starobe naplnené úctou celej spoločnosti.

Milan Maguľák
Predseda ZO SZPB Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter