Vážme si našich seniorov nielen v októbri – mesiaci úcty k starším, ale počas celého roka

Aj keď už mesiac úcty k starším pominul, vážme si našich rodičov
a starých rodičov aj naďalej a po celý rok. Myslíme na nich
a buďme im nápomocní najmä v tieto ťažké dni ovplyvnené nebezpečným koronavírusom, ktorý nás v tomto období ohrozuje.

Keď sa narodíme, majú naši rodičia veľkú radosť. Svojmu potomkovi prejavujú nesmiernu lásku a veľkú starostlivosť. Poskytnú mu stravu, materiálne a duchovné prostriedky a chcú mu to najlepšie. Aby mal pokojný a šťastný život, dobrú školu a kariéru, bol zdravý a mal svoju šťastnú rodinu. Za to od neho očakávajú, že keď zostarnú, tak im trochu lásky vráti, a keď oslabnú a budú nemocní, že sa o nich postará. No mnohokrát je tak, že jedna matka vychová niekoľko detí, no viac detí sa nevie postarať o svoju zostarnutú mamu. Rodičom sa väčšinou podarí o svoje deti postarať.

Nasledujúci obsah je sprístupnený len prihláseným návštevníkom.

Prihlásiť saRegistrovať