Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

V spoločnom rytme

rzeszow 1

Znova po dlhom a covidovom čase sa obnovila dlhoročná a priateľská spolupráca medzi Mládežníckym domom kultúry v Rzeszowe a OŠaK v Stropkove. Po rôznych spoločných divadelných akciách medzi spomínaným domom kultúry a Divadlom mladých NO-TAK pri OŠaK vedeného Mgr. M. Cimbalom (Wspolny teatr) stropkovská Základná umelecká škola F. Veselého prijala pozvanie z poľskej strany na usporiadanie spoločného tanečno-speváckeho koncertu pod názvom V spoločnom rytme. Koncert vznikol v spolupráci s vedením ZUŠ F. Veselého a pani Bernadetty Wojtuń-Sikora zakladateľky a choreografky tanečnej skupiny moderných foriem IMPET pri MDK Rzeszow, ktorá pracuje tiež ako tanečný pedagóg, choreografka a režisérka tanečných show. Jej práce boli prezentované napr. v Bulharsku, Nemecku, na Slovensku, v USA a Kanade.


Nostalgia i absencia spoločných stretnutí v kultúrnej oblasti boli impulzom na realizáciu koncertu, ktorý dostal príznačný názov –V spoločnom rytme, v ktorom sa predstavili žiaci tanečného odboru a speváckeho oddelenia stropkovskej ZUŠky a tanečné spevácke skupiny pracujúce pod patronátom MDK Rzeszow.


Naše speváčky S. Kočišová a M. Madzinová zaujali prítomné publikum silou svojho talentu a interpretačného umenia. Mladé tanečníčky zase cez rôzne choreografie mali možnosť predviesť poľským divákom svoje umenie z oblasti moderného i ľudového tanca. Choreografia „Na valale vešelo“, v podaní tanečnej skupiny Zemplínske parádnice, zaujala svojou spontánnosťou a prezentovala náš folklór. Poľskí tanečníci predviedli goralské tance. Dlhotrvajúci potlesk v závere bol pre samotných aktérov adekvátnou odmenou za vynaložené úsilie pri príprave tanečných kreácii.

rzeszow 2

Veľké poďakovanie patrí všetkým zúčastneným žiakom tanečného odboru z triedy Mgr. M. Vaňugu, ich rodičom, ktorí nezištne pomáhali s prípravou na vystúpenie a tiež speváčkam z triedy M. Sušinovej DiS.art a p. Ľ. Jakubčovej. Ing. J. Mayerovi za akordeónový hudobný doprovod. Sme nesmierne vďační p. B. Tomczakovi -riaditeľovi MDK Rzeszow za skvelé prijatie a starostlivosť o našu výpravu a hlavne p. Bernadette Wojtun-Sikora za samotné pozvanie a krásne prežitý deň plný spevu a tanca, ktorý sme si užili aj vďaka spolupráci s OŠaK a mestom Stropkov.

rzeszow 4

Mottom tohto zaujímavého a výnimočného stretnutia sa stali slová, ktoré odzneli v slovenskej i poľskej verzii v závere koncertu:
„Nechoď predo mnou, možno ťa nebudem nasledovať.
Nechoď za mnou, neviem kam ťa povediem.
Kráčaj po mojom boku a navždy budeme priatelia.“


-M.C.-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter