Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Uplynulo 260 rokov od narodenia Antona Bernoláka – prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny

bern

Stropkovskí matičiari i mesto Stropkov si tohto velikána pripomenuli položením venca k jeho buste

V pondelok 3. októbra 2022 sme si pripomenuli 260. výročie narodenia Antona Bernoláka. Snáď si každý z nás spomenie na hodiny slovenského jazyka, keď sa preberala látka o Bernolákovi, že patril k tým, ktorých snahou bolo vo vtedajšom Uhorsku uzákoniť spisovnú slovenčinu spájajúcu všetkých Slovákov.

Bernolák sa narodil 3.10.1762 v Slanici, v obci, ktorá je teraz zaliata Oravskou priehradou, ako najmladší zo siedmich detí. Otec Juraj bol zeman, sedliačil a obchodoval s plátnom, preto si mohol dovoliť poslať syna na štúdia. Anton najprv študoval v Námestove, neskôr na gymnáziu v Ružomberku a potom pokračoval v Trnave a vo Viedni, kde študoval filozofiu a teológiu. V treťom ročníku štúdia teológie sa dostal do generálneho seminára v Bratislave, kde sa stretol so spolužiakmi z celého Slovenska hovoriacimi rôznymi nárečiami. Práve tam si niektorí profesori a starší poslucháči uvedomovali potrebu jedného materinského jazyka. Založili Spolok na pestovanie slovenského jazyka, v ktorom pod vedením Bernoláka vyšla roku 1787 jazykovedná práca Filologicko-kritická rozprava o slovanských písmenách. Mladý, nadaný, húževnatý a ctižiadostivý Bernolák bol už v bratislavskom seminári charakterovo i svetonázorovo sformovaný a nečudo, že sa dostal na čelo študentov krúžku „vlasteneckých filológov“.

bernolak1
Slavomír Cichý

Po dokončení spomínanej rozpravy odišiel z generálneho seminára za kaplána do Čeklísa (dnešné Bernolákovo) a v začatej práci pokračoval aj tam. V roku 1790 vydal v Trnave učebnicu Grammatica Slavica (Slovenská gramatika). O rok neskôr v lete nastúpil do ústredného úradu ostrihomského vikariátu v Trnave do funkcie tajomníka a kancelára, pracoval ako archivár, cenzor kníh a istý čas aj ako prísažný notár ústrednej cirkevnej stolice. Naďalej sa venoval písaniu a vydal príručku o tvorení slov Etymologia vocum slavicarum (Etymológia slovenských slov).

V súvislosti s Antonom Bernolákom nemožno zabudnúť na literárno-vydavateľský spolok Slovenské učené tovarišstvo, ktorého bol ústrednou osobnosťou. Hlavným cieľom spolku bolo vydávaním kníh prispievať k rozvoju nového spisovného jazyka a literatúry. Významné slovníkové dielo Slovár slovenskí, česko-laťinsko-ňemecko-uherskí vyšlo v šiestich dieloch v Budíne v rokoch 1825 až 1827 a stalo sa normatívnou príručkou v otázkach slovnej zásoby spisovnej slovenčiny.

Úspešná vedecká dráha Bernoláka sa čiastočne pretrhla v roku 1797, po odchode z Trnavy na farára do Nových Zámkov. Tam sa stal aj správcom mestskej školy, učiteľom náboženstva a dokonca dekanom novozámockého dekanátu. Osobné nešťastie ho postihlo v máji 1810, keď mu pri požiari v Nových Zámkoch zhoreli hospodárske budovy a utrpel značné škody, ale biskup Perényi mu ich odmietol uhradiť. Tieto problémy a starosti ho natoľko vyčerpali, že 15. januára 1813 náhle zomrel. Mozgová mŕtvica ho zastihla iba ako päťdesiatjedenročného.

Dňa 28. septembra 2001 Miestny odbor Matice slovenskej v Stropkove zorganizoval slávnostné odhalenie pamätnej tabule Antona Bernoláka. Na popoludňajšej slávnosti sa zúčastnili vtedajší predseda Matice slovenskej Jozef Markuš, tajomník MS a autor projektu Alexander Števík, sponzor diela Ľudovít Mišík, predseda Krajskej rady MS Ladislav Matisko, čestný predseda KR MS a predseda OR MS v Bardejove Metod Kaľavský, vtedajší primátor mesta Stropkov Ladislav Paňko, vtedajší prednosta OÚ Jozef Šimko a ďalší hostia.

busta
Odhalenie busty A. Bernoláka v Stropkove. Sprava: A. Števík, J. Šimko, J. Markuš, J. Cichý, L. Paňko, M. Kaľavský, L. Matisko.)

Slávnostný akt otvoril predseda MO MS Ján Cichý, s recitáciou vystúpila Mária Kotorová-Jenčová, so spevom Michaela Sušinová, o živote Bernoláka hovorila Milka Antošová. Dielo odhalili spoločne páni Markuš, Mišík a Paňko. Ešte pred slávnosťou boli hostia prijatí u primátora Paňka a prednostu Šimka. Slávnosť mala veľmi dôstojný a pekný priebeh. Zúčastnili sa jej i mnohí občania mesta a žiaci škôl.

Aj v deň 260. výročia narodenia Antona Bernoláka si jeho život a dielo položením vencov k jeho tabuli pripomenuli členovia výboru Miestneho odboru Matice slovenskej v Stropkove a zástupcovia Mesta Stropkov.

-sc-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter