Rozvojom cezhraničného potenciálu pomáhame samosprávam, podnikateľom aj obyvateľom

Združenie miest a obcí Slovenska vníma mimoriadny potenciál nášho prihraničia, v ktorom žije takmer 48 % obyvateľov. Práve preto považuje prácu na jeho rozvoji za pridanú hodnotu pre sociálno-ekonomický rozvoj územia.

OD UKRAJINY K POĽSKU

Združenie miest a obcí Slovenska postupne rozbieha projekt spolupráce pre samosprávy na Slovensku a Ukrajine. Jeho cieľom je zvyšovanie povedomia o potenciáli slovensko-ukrajinskej územnej spolupráce a v záujme jej súčasnej a budúcej podpory z národnej a európskej úrovne. Projekt tiež sleduje odovzdávanie skúseností s reformnými a modernizačnými procesmi v miestnej územnej samospráve a v poskytovaní verejných služieb podložených skúsenosťami z Nórska a tiež krajín V 4 v záujme podpory európskych štandardov a dobrej, transparentnej a zodpovednej správy vecí verejných na Ukrajine. Už v septembri sa v rámci projektu uskutoční v Košiciach spoločné podujatie v rámci tradičných DNI UKRAJINY.

K FINANCIÁM A CESTOVNÉMU RUCHU

Združenie miest a obcí Slovenska mimoriadne citlivo vníma význam cezhraničnej spolupráce, nakoľko na Slovensku máme 36 prihraničných okresov z celkového počtu 79, pričom až 48 % populácie žije v prihraničných oblastiach. Práve preto má ZMOS záujem aktuálnymi aktivitami podporiť spoluprácu medzi miestnymi aktérmi v prihraničných regiónoch Slovenska, Ukrajiny aj Poľska. Z reprezentatívneho prieskumu ZMOS pritom vyplýva, že takmer polovica samospráv spolupracuje s mestami a obcami v prihraničí.

Presnejšie, je to 49,5 % miest a obcí. So samosprávami v Poľskej republike je intenzívna spolupráca na úrovni 36,5 % samospráv a sporadická na úrovni 34,1 % prihraničných miest a obcí. S mestami a obcami na Ukrajine spolupracuje 26 % samospráv, pričom intenzívna spolupráca je realitou pre 3,5 % samospráv, sporadická pre 10,5 % a pravidelnú realizuje 12,3 % našich miest a obcí. V oblasti kultúry a športu pravidelne kooperuje 52,7 % a sporadicky 33,5 % prihraničných miest a obcí. Návštevy žiakov, športovcov a folklórnych súborov pravidelne zabezpečuje 50,8 % samospráv a sporadicky to robí 28,5 % miest a obcí. Starostovia a primátori v prihraničných samosprávach konštatovali, že sa tiež orientujú na výmenu skúseností. Presnejšie 36,9 % z nich sa venuje transferu know-how periodicky a 36,1 % sporadicky. Aj na základe týchto informácií sa ZMOS začína orientovať na znásobenie potenciálu prihraničia tak, aby úžitok z toho cítili samosprávy, podnikateľský sektor aj samotní obyvatelia.

JASNÁ PREDSTAVA A KONKRÉTNE AKTIVITY

Združenie miest a obcí Slovenska aktuálne spolupracuje s partnermi v Poľsku na projekte „Silné aglomerácie – Silné Karpaty“, v ktorom sa okrem iného orientujeme na analýzu potenciálu značky rzesowskej a prešovskej aglomerácie a tiež vytvorenie multimediálneho sprievodcu s mobilnou aplikáciou. ZMOS pritom pracuje na analýze cestovného ruchu, ktorej poznatky, závery a odporúčania budú využité v rámci transferu know-how. Zároveň máme snahu spájať pre koordinovaný rozvoj cezhraničného územia samosprávy na Slovensku a v Poľsku, pričom záujem o túto snahu bol vyjadrený regionálnymi združeniami miest a obcí pozdĺž spoločného prihraničia.

Primátorka Sniny Daniela Galandová v tejto súvislosti konštatuje: „Snina má strategickú cezhraničnú polohu. Vieme, že cestovný ruch je pre náš región ekonomickou výhodou, a to, že máme síce ďaleko k hlavnému mestu, ale blízko k samosprávam v Poľsku a Ukrajine nám dáva nové príležitosti rozvoja. Aj preto sa orientujeme na projekty cezhraničnej spolupráce a podporujeme aktivity v oblasti cestného ruchu.“

Za pravdu jej dáva Dawid Lasek, podpredseda a generálny sekretár Euroregiónu Karpaty so sídlom v poľskom Rzesowe, ktorý je zároveň predseda rady expertov cestovného ruchu poľskej vlády. „Sme odkázaní od spolupráce. Spája nás túžba rozvíjať cezhraničný potenciál a tak v novom eurofondovom období, ako aj v cestovnom ruchu vidíme príležitosť na koordinovaný rozvoj územia. Práve preto máme jasnú predstavu o spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a samosprávami, ktoré vnímajú prihraničie ako obrovský rozvojový potenciál. Už teraz môžeme povedať, že spoločne chceme na Slovensku vytvoriť centrálu pre Karpatskú platformu trvalo udržateľného turizmu Karpatského dohovoru a rozvoj cezhraničných funkčných území.“

Prvý podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska a starosta obce Košeca Radomír Brtáň v tejto súvislosti konštatuje: „Geografická blízkosť, minimálna jazyková bariéra, doterajšie skúsenosti a spoločná túžba rozvoja a prosperity sú silnou stránkou nášho prihraničia na ktorom musíme začať formovať aktivity, ktoré budú sprevádzané sociálno-ekonomickým prínosom a využitím potenciálu cestovného ruchu. Som veľmi rád, že ZMOS môže byť pritom.“

Michal Kaliňák,
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter