Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ondavský cyklomaratón 2021 je realizovaný v rámci projektu Karpatské výhľady na cezhraničnom turistickom chodníku

Mesto Stropkov sa ešte v roku 2019 zapojilo do slovensko-poľského projektu Interreg pod názvom Karpatské výhľady na cezhraničnom turistickom chodníku Korczyna – Stropkov. Vedúcim partnerom tohto projektu je Gmina Korczyna. V rámci tohto projektu bola ešte v minulom roku na vrchu Ščob vybudovaná vyhliadková veža a čiastočne sa tiež zrekonštruovala turistická ubytovňa Pod vlekom. Vynovené priestory budú slúžiť ako turistické informačné centrum (TIC), ktoré bude slávnostne uvedené do života už čoskoro.

„Zaujímavým prvkom projektu je aj vytýčenie a označenie cyklotrasy zo Stropkova v lokalite Pod vlekom okolo vyhliadkovej veže na Ščobe cez Baňu až na poľskú hranicu cez obce Šandal, Baňa, Šarišský Štiavnik, Beňadikovce, Mlynárovce, Rovné a Hrabovčík až do Svidníka, kde sa napája na existujúcu magistrálu, ktorá vedie zo Svidníka až na poľskú hranicu. V Stropkove je trasa prepojená na cykloturistickú trasu Jozefínka s vyhliadkovou vežou na vrchu Ščerbovka. Vznikol teda cyklistický okruh o celkovej dĺžke takmer 90 kilometrov,“ priblížil vedúci odboru školstva a kultúry pri MsÚ Stropkov Tibor Kubička.

K projektu Karpatské výhľady na cezhraničnom turistickom chodníku Korczyna – Stropkov patria aj tzv. mäkké aktivity. „Jednou z tzv. mäkkých aktivít je aj cyklistické podujatie Ondavský cyklomaratón, ktoré organizuje občianske združenie NO-TAK bike team Stropkov a ktoré zastrešuje mesto Stropkov,“ dodal T. Kubička s tým, že podujatie sa malo organizovať už v roku 2020, no tak ako mnohé iné hromadné podujatia, tak aj cyklomaratón bol z dôvodu pandémie presunutý až na rok 2021, kedy sa prijaté opatrenia uvoľnili.

„Chceme sa cyklonadšencom pripomenúť a dať im vedieť, že na Ondavský cyklomaratón stále myslíme, preto sme prišli k záveru, že ešte stále máme dosť času na to, aby sme ho vedeli v rámci tohto projektu zorganizovať a pripraviť v termíne 10. júl 2021. Ondavský cyklomaratón bude tento rok kvôli pandémii pripravený len pre 150 pretekárov a ponúknuté budú len dve z troch predchádzajúcich trás, teda modrá a zelená, najdlhšiu červenú trasu sme zrušili,“ spresnil a zdôraznil, že registrácia už bola spustená.
Všetky potrebné informácie a aktualizované propozície cyklomaratónu sú dostupné na webovej stránke www.ondavskycyklomaraton.sk, kde sa všetci cyklonadšenci môžu registrovať. Informácie sú tiež dostupné aj na webovej stránke mesta Stropkov, ktoré toto cyklopodujatie zastrešuje, vedúci partner tohto projektu je Gmina Korczyna.

„Dobrou správou je, že štartovné pre pretekárov je bez úhrady a to práve z dôvodu, že sa tohtoročný cyklomaratón organizuje v rámci projektu Karpatské výhľady. Podmienkou je len dobrá nálada a ochota zašportovať si. Všetky ostatné benefity ostávajú zachované, teda cyklisti budú mať k dispozícii štartovné číslo, registráciu, stravu, sociálne zariadenia, sprchy, občerstvenie na trase a iné. Dbať sa bude na zabezpečenie a dodržiavanie všetkých platných hygienických a bezpečnostných protipandemických opatrení,“ informoval T. Kubička s tým, že zachované ostáva aj vyhodnotenie, súčasťou ktorého bude pamätná medaila.

Pretekári si tiež budú môcť zakúpiť tričká s logom Ondavský cyklomaratón.
Výzvou stále ostáva nájsť dostatočný počet dobrovoľníkov. „Náš tím má 5 až 8 ľudí, ďalších 20 až 30 ľudí je potrebných na trase,“ dodal a spoluprácu s dotknutými obcami počas pretekov zhodnotil ako výbornú. „Obce Vyšná Olšava, Chotča, Vyškovce, či Vislava a iné to vnímali ako významnú udalosť v obci, napriek tomu, že organizujú v rámci leta aj iné zaujímavé podujatia.“

„Vekové kategórie sú nezmenené. Mysleli sme však aj na najmladších cyklistov, pre ktorých budú na Nám. SNP pripravené cyklosúťaže. Už tradične nebudú chýbať drevené prekážky, súťažiť budú deti do 6 rokov v jazde priamo, slalom. Chceme, aby sa aj tí najmenší rozcvičili a zabavili,“ uviedol vedúci OŠK pri MśÚ.

Nové Turistické informačné centrum v lokalite Pod vlekom.

„Mesto Korcyna v rámci tzv. mäkkých aktivít tohto projektu usporiadalo ešte minulý rok v septembri bežecké športové podujatie a nordic walking. U nás na Slovensku sa práve v septembri začala pandemická situácia zhoršovať, preto mesto Stropkov športové podujatie, v tomto prípade Ondavský cyklomaratón, presunulo na tento rok,“ povedal T. Kubička.
Napriek prijatým pandemickým opatreniam mesto Stropkov stihlo sprístupniť vyhliadkovú vežu na vrchu Ščob ešte v minulom roku. Ostáva ešte slávnostne uviesť do života Turistické informačné centrum Pod vlekom, ktoré je rovnako súčasťou projektu Karpatské výhľady na cezhraničnom turistickom chodníku Korczyna – Stropkov. „Uvidíme, čo nám pandemická situácia umožní, aktuálne informácie budú zverejňované postupne,“ uzavrel T. Kubička a poukázal tiež na podujatie „slovensko-poľský deň“, ktoré bude zaradené k aktivitám kultúrneho leta v meste Stropkov.
Projekt Karpatské výhľady na cezhraničnom turistickom chodníku Korczyna – Stropkov je financovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Trasa GREEN – 35 km zelená
Terén tejto trasy je lesný a lúčny, vhodný pre horské bicykle. Pretekár na tejto trase musí mať kvalitnú fyzickú prípravu, kvalitný a správne nastavený bicykel.

Trasa BLUE – 18 km modrá
Táto trasa je prevažne cestná s krátkym lesným terénom. Je vhodná pre pretekárov s malou skúsennosťou a fyzickou prípravou. Taktiež je vhodná pre pretekárov od 15 rokov. Na túto trasu je možné použíť horský, ale aj trekingový bicykel.

Začiatok prezentácie v sobotu 10. 7. 2021 o 8:00 h na Námestí SNP v Stropkove. Koniec prezentácie pre trate GREEN o 10:00 a BLUE o 10:15 h.
K prezentácii je potrebné priniesť so sebou podpísanú prihlášku!

Kategórie:
Pre okruh GREEN (35 km)
Muži 18 – 39 rokov
Muži 40 – 49 rokov
Muži 50 – 59 rokov
Muži 60 a viac rokov
Ženy 18 – 39 rokov
Ženy 40 a viac rokov

Pre okruh BLUE (18 km)
Muži 15 – 18 rokov
Muži 19 – 39 rokov
Muži 40 – 49 rokov
Muži 50 – 59 rokov
Muži 60 a viac rokov
Ženy 15 – 18 rokov
Ženy 19 – 39 rokov
Ženy 40 a viac rokov

Horská prémia:
Pri turistickej chate KST Slávia Stropkov.
Získajú ju prví pretekári vo všetkých okruhoch.
V cene štartovného 0 € je: štartovné číslo, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, sprchy (ZŠ Konštantínova), zabezpečená základná zdravotná pomoc, suvenír.

Preteky sa konajú za každého počasia, za plnej cestnej premávky. Každý účastník pretekov musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky!
Ceny: Vecné ceny dostanú prví traja v každej kategórii.

-fec-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter