Obec Oľšavka odovzdala do užívania nové komunitné centrum