Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Obce v našom okrese idú nad rámec nariadení, obmedzení a usmernení, aby zabránili šíreniu koronavíru

Prešovský samosprávny kraj má 13 okresov. Okres Stropkov má 42 obcí a ani v jednej z nich podľa RÚVZ Svidník doteraz výskyt koronavírusu nebol potvrdený u žiadnej osoby.

V Breznici sa prvý krát stretol krízový štáb už 10. marca 2020, ktorého sa zúčastnili členovia krízového štábu, vedenie MŠ a ZŠ, zástupca farského úradu, zástupca prevádzky Motorestu Breznica a firmy Ekoprodukt Brusnica s.r.o. Na tomto zasadnutí sa rozdelili úlohy pre všetkých, okrem iného nákup dezinfekčných prostriedkov, jednorazových rukavíc, teplomeru a prvých 50 ks rúšok pre zamestnancov, neskôr pre všetkých občanov Breznice,“ priblížil situáciu v obci Breznica jej starosta Slavomír Brendza a dodal, že úrad začal pracovať v obmedzenom režime.„Hlavne sa prestali vyberať dane a poplatky. Boli obmedzené aj úradné hodiny. Pre vedenie ZŠ aj MŠ bolo nariadené vykonávať minimálne trikrát denne dezinfekciu priestorov ZŠ a MŠ, pri vstupe žiakom merať teplotu a prevádzať dezinfekciu rúk. Vyučovanie riadne bežalo až do 13. marca 2020,“ spresnil S. Brendza.

Zástupcovi Motorestu Fulimex bolo navrhnuté zatvorenie prevádzok. Krčma je teda zatvorená od piatku 13. marca, v reštaurácii sa ešte donedávna trikrát denne vykonávala dezinfekcia WC. Zástupca Farského úradu rovnako dodržiava pokyn biskupského úradu, teda nesláviť verejne bohoslužby.

Zástupca Ekoproduktu mal zabezpečiť v prípade vývozu dobytka stravu pre vodičov kamiónov v svojich priestoroch a obmedziť pohyb vodičov po obci. Neskôr ešte prísnejšie podmienky prijal aj štát, ale dá sa povedať, že sme štát v niektorých opatreniach predbehli,“uviedol starosta Breznice.

Obec už 17. marca začala roznášať ochranné rúška breznickým seniorom nad 65 rokov, neskôr aj pre ostatných obyvateľov obce Breznica.„Pre rómsku osadu šila ochranné rúška TSP Mgr. Kuriláková a pre zamestnancov p. Melníkova, v obci sme dokázali aj za prísných podmienok zorganizovať pohreb,“ dodal S. Brendza.

Keďže opatrenia boli v rámci celého Slovenska sprísnené a školy budú od 30. marca až do odvolania zatvorené a vyučovací proces prerušený, bolo potrebné zabezpečiť inú formu výučby aj pre margizalizované obyvateľstvo v obci.

Učiteľky ZŠ dostali už 16. marca pokyn zabezpečiť vyučovanie cez internet. Pre žiakov, ktorí nemajú prístup na internet bola zabezpečená výučba v papierovej podobe. Išlo o 6 detí z rómskej osady,“ informoval.

Obec prostredníctvom svojich pracovníčok zabezpečuje drobné nákupy, ako aj sprievod občanov k lekárovi, či donášku liekov.Prvý týždeň stravu pre dôchodcov zabezpečovali firmy zo Stropkova, neskôr aj Motorest Breznica,“priblížil starosta.

Dodal, že občania zapojený do menších obecných služieb pracujú v obci normálne, v mesiaci marec bol ich pracovný čas obmedzený zo 64 hodín na 32, v apríli obec plánuje tento počet navýšiť na 40 hodín . Zdôraznil však, že občania pracujú maximálne v trojici.„Myslíme si, že je to stále lepšie ako keď sedia doma v jednej izbe aj pätnásti. V obci sa prispôsobujeme nariadeniam a odporučeniam vlády SR aj Krízového štábu SR, hoci nie so všetkými súhlasíme. Už teraz sú vonku 3 varianty na zníženie podielových dani. Pre našu obec je to krátenie od 16 251 po 74 293 eur. Dane sú nám krátené, no podmienky pre pracú z domu pre zamestnancov pri prenesených a originálnych kompetenciách určuje štát. Mzdy musí zabezpečovať obec. Zatiaľ sa hovorí iba o pomoci pre umelcov, neskôr aj o pomoci živnostníkom a podnikateľom, ale o pomoci pre obce som zatiaľ nepočul nič. Stačilo by nám len rozviazať ruky. Napríklad peniaze na stravu do škôl sú už na obecných účtoch, kuchárky sú doma a pokojne by mohli robiť takzvanú suchu stravu, baličky, ktoré by sme roznášali jedenkrát denne pre žiakov a deti MŠ. Pomohlo by to jednak rodičom, ale by to aj tak odbremenilo už napäté domáce rozpočty,“myslí si S. Brendza a dodáva:

Uvidíme čo prinesie najbližšia doba, ale život v obci je určite už aj tak značne poznačený, či už po náboženskej, spoločenskej, ale aj kultúrnej stránke. Chvalabohu v našej obci zatiaľ nemáme žiaden pozitívny výsledok testovania, resp. ani ja ako starosta neviem, či bol vôbec niekto testovaný, ani to, či je niekto v nútenej alebo dobrovoľnej karanténe,“ uzavrel.

Šitie rúšok v Chotči
Šitie rúšok v Chotči

Obec Chotča, ktorá má viac ako 600 obyvateľov vyvinula rovnako maximálne úsilie v boji na zamedzenie šírenia koronavíru. K povinnosti postarať sa o tú najzraniteľnejšiu skupinu v tomto ťažkom čase pristúpila naozaj zodpovedne.

Po vyhlásení mimoriadnej situácie v SR zasadal krízový štáb obce, ktorý na svojom zasadnutí prijal rôzne rozhodnutia aj jednotlivé opatrenia, od hygienických a epidemiologických až po nariadenia a usmernenia v obci Chotča. Od 18. marca sme začali postupne od najstarších obyvateľov distribuovať rúška na tvár každému obyvateľovi obce,“priblížil starosta obce Chotča Vladimír Čač.

Prvé boli od výrobcu z Vyšného Orlíka, firmy Martex, potom sme v zasadačke OcÚ začali šiť bavlnené rúška pre všetkých ľudí v obci, ktoré už boli rozdelené zdarma všetkým obyvateľom. Moje obrovské poďakovanie patrí všetkým ktorí si to zaslúžia, najmä však našim ženám pani Erike a Janke Bujdošovej, Darine Rudyovej a Martine Tkačovej, ktoré sa o to najviac pričinili,“uviedol.

Obyvatelia obce majú možnosť zavolať, keď potrebujú pomôcť s nákupom základných potravín a liekov. V obci robíme všetko preto aby sme situáciu zvládli v čo najväčšej možnej miere. Každý sa však musí chovať zodpovedne, bez našej disciplíny to nepôjde. Pomáhajme ľuďom, ktorí potrebujú našu pomoc, prioritou však musí byť ochrana zdravia a života. Boh nech ochraňuje každého človeka v týchto ťažkých časoch, spoločne to musíme zvládnuť,“ dodal V. Čač.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter