Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Mamičky oslavovali v Dennom centre

Druhú májovú nedeľu oslavujú svoj sviatok všetky mamičky. Pri tejto príležitosti sme si v Dennom centre pri MsÚ Stropkov pripomenuli slávnostným posedením dôležitosť toho sviatku. Pozvanie na oslavu Dňa matiek prijali primátor mesta O. Brendza, vedúci odboru správneho M. Vašš a riaditeľ technických služieb a poslanec PSK D. Lukáč. Predseda výboru J. Verba s potešením všetkých prítomných privítal a v príhovore zdôraznil, aké sú pre nás dôležité mamky, babky, prababky, poprial všetkým mamám pevné zdravie a ešte veľa krásnych a slnečných dní.

Úctu matkám a naším seniorkám vzdal aj primátor mesta a dámam odovzdal kvety. Spestrením posedenia bol kultúrny program v ktorom vystúpil s úžasne a profesionálne pripraveným pásmom piesní a scénok, ľudový súbor Stropkovčani pod vedením A. Knežovej, s ktorým si všetci prítomní zaspievali na ľudovú nôtu a ktorý vyvolal úsmev, radosť a veľký potlesk. Dlhoročná členka p. M. Stenčiková sa v mene všetkých prítomných mamičiek poďakovala vedeniu mesta a celému výboru za prípravu a organizáciu tohto podujatia. Nechýbal prípitok, občerstvenie a pohostenie. V dobrej nálade vyše sedemdesiat členom vyhrával D. Blanár. Tanečný parket ani na chvíľu neostal prázdny. Všetci zúčastnení sa cítili príjemne a dobrá nálada vládla do neskorých večerných hodín.


Výbor denného centra
Foto: V. Ivanko

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter