Klienti ako aj zamestnanci v Novom domove v Stropkove boli testovaní na COVID-19

Klienti zariadenia Nový Domov

Nový Domov je súkromným zariadením pre seniorov s vyšším štandardom sociálnych služieb. Ľuďom v dôchodkovom veku ponúka kvalitné služby prostredníctvom profesionálneho personálu, ktorý berie ohľad na ich osobné potreby a požiadavky.

Cieľom Nového Domova je zabezpečiť každému svojmu klientovi dôstojnú a príjemnú starobu a dodať potrebný pocit istoty a rodinnej atmosféry.

Zamestnanci zariadenia Nový Domov

V našom zariadení sa 30 zamestnancov stará o 60 klientov odkázaných na sociálnu službu. Väčšina z nich sa nachádza v najvyšších stupňoch odkázanosti čiže V. a VI.

V súvislosti s ochorením COVID-19 sme už 3. marca 2020 pristúpili k opatreniam, ktorými sa dodnes snažíme predchádzať tomuto ochoreniu, čo sa nám zatiaľ úspešne darí. Zvýšili sme hygienické opatrenia, zabezpečili sme dezinfekčné prostriedky pre klientov a zamestnancov, denno-denne dezinfikujeme priestory zariadenia, pravidelne vetráme a priestory zariadenia vyžarujeme germicídnym žiaričom,“ priblížila riaditeľka zariadenia Nový domov Lucia Bížová a dodala, že v zariadení od 6. marca 2020 platí prísny zákaz návštev a zákaz pohybu klientov Nového domova mimo areál zariadenia.

Nasledujúci obsah je sprístupnený len prihláseným návštevníkom.

Prihlásiť saRegistrovať