Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Klienti ako aj zamestnanci v Novom domove v Stropkove boli testovaní na COVID-19

Klienti zariadenia Nový Domov

Nový Domov je súkromným zariadením pre seniorov s vyšším štandardom sociálnych služieb. Ľuďom v dôchodkovom veku ponúka kvalitné služby prostredníctvom profesionálneho personálu, ktorý berie ohľad na ich osobné potreby a požiadavky.

Cieľom Nového Domova je zabezpečiť každému svojmu klientovi dôstojnú a príjemnú starobu a dodať potrebný pocit istoty a rodinnej atmosféry.

Zamestnanci zariadenia Nový Domov

V našom zariadení sa 30 zamestnancov stará o 60 klientov odkázaných na sociálnu službu. Väčšina z nich sa nachádza v najvyšších stupňoch odkázanosti čiže V. a VI.

V súvislosti s ochorením COVID-19 sme už 3. marca 2020 pristúpili k opatreniam, ktorými sa dodnes snažíme predchádzať tomuto ochoreniu, čo sa nám zatiaľ úspešne darí. Zvýšili sme hygienické opatrenia, zabezpečili sme dezinfekčné prostriedky pre klientov a zamestnancov, denno-denne dezinfikujeme priestory zariadenia, pravidelne vetráme a priestory zariadenia vyžarujeme germicídnym žiaričom,“ priblížila riaditeľka zariadenia Nový domov Lucia Bížová a dodala, že v zariadení od 6. marca 2020 platí prísny zákaz návštev a zákaz pohybu klientov Nového domova mimo areál zariadenia.

Našim klientom a zamestnancom sme zvýšili prísun ovocia a vitamínov. Svojpomocne alebo s pomocou príbuzných našich klientov či priateľov nášho zariadenia sme si zabezpečili ochranné rúška. Taktiež svojpomocne a na vlastné náklady pravidelne zabezpečujeme ochranné pracovné pomôcky (rukavice, teplomery, ochranné obleky, štíty a okuliare) pre našich zamestnancov,“ uviedla L. Bižová.

Pravidelne každý deň je klientom tohto zariadenia ako aj zamestnancom meraná teplota. Stretávanie klientov je obmedzené len na menšie skupiny. „Keďže naši klienti majú obmedzený kontakt s príbuznými, vytvorili sme možnosť komunikácie s ich blízkymi prostredníctvom aplikácie SKYPE, aby sa mohli vidieť a počuť. Zároveň oveľa častejšie robíme fotodokumentáciu našich klientov pri rozličných činnostiach a pridávame ju na našu webovú stránku, aby príbuzní mohli vidieť svojich starkých pri rôznych činnostiach. Veľa aktivít sa snažíme robiť vonku. Som presvedčená, že situáciu s ochorením COVID-19 zvládame vďaka všetkým zamestnancom, ktorí veľmi zodpovedne pristupujú k svojej práci a snažia sa našim klientom nahradiť v tejto ťažkej situácii rodinu, s ktorou majú obmedzený kontakt,“ zdôraznila riaditeľka a dodala:

Bohužiaľ sa však stretávame až s hádzaním polien pod nohy od inštitúcii, od ktorých by sme v tejto situácii čakali skôr pomoc. Sme pomaly na konci druhého mesiaca od vypuknutia pandémie a nášmu zariadeniu nebola do tejto doby distribuovaná ani jedna ochranná pomôcka či už zo strany mesta, na území ktorého dovolím si povedať vykonávame veľmi záslužnú činnosť, či už zo strany PSK alebo samotného štátu. Zabezpečili sme si všetko sami a náklady na to všetko počítame v tisícoch.“

Ako ďalej uviedla, svidnícka nemocnica aj napriek Vyhláseniu vlády o povinnom testovaní klientov vracajúcich sa z nemocnice poslala minulý týždeň neotestovanú klientku, čím ohrozila ďalších 59 klientov a taktiež zamestnancov zariadenia. „Uplynulý týždeň sa nám Nemocnica vo Svidníku snažila urobiť to isté. Obrátila som sa preto na RÚVZ vo Svidníku, na Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb a taktiež na Sociofórum. Až na apelovanie predsedníčky Asociácie p. riaditeľ súhlasil s vykonaním testu klientky, ktorú mali v úmysle nám prepustiť do našej starostlivosti. Test vyšiel pozitívny. Po ďalších dvoch otestovaniach vyšli výsledky prekvapivo negatívne, avšak aj napriek tomu som trvala na testovaní všetkých našich klientov a zamestnancov,“ povedala L. Bižová s tým, že z RÚVZ dostala prekvapivú odpoveď, že si to má zariadenie zabezpečiť samo. „Začal teda ťažký boj o testovanie, v ktorom nám pomohla spoločnosť Medirex, ktorá nám zo dňa na deň zabezpečila 90 testov pre klientov a zamestnancov zariadenia, ktorými sme sa všetci vo vlastnej réžii a vlastnou sestrou otestovali, keďže epidemiológom a infektológom v našom regióne je úplne jedno, že sa staráme o najrizikovejších a najzraniteľnejších ľudí,“ konštatuje a teší sa aspoň z toho, že klienti a rovnako tak aj všetci zamestnanci zariadenia Nový domov majú negatívne výsledky, čo je skvelou správou.

Aj napriek všetkým problémom sa snažíme zvládnuť túto situáciu a ochrániť nás a našich klientov ako najlepšie vieme. Bojujeme teda ďalej,“ uzatvára L. Bižová.

-af-

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter