Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Jubilejný 20. ročník Stropkovského Metodovho Memoriálu

img 20221120 163900

V nedeľu 20.11.2022 sa v chráme svätých Cyrila a Metoda v Stropkove konal už jubilejný XX. ročník Stropkovského Metodovho Memoriálu, čiže prehliadka cirkevných speváckych zborov. Organizátorom tohto Metodovho Memoriálu je mesto Stropkov a Redemptoristi – kláštor Stropkov. Memoriál sa každoročne koná v novembri na pamiatku blaženého mučeníka Metoda Dominika Trčku, CSsR.

Samotný Memoriál sa začal popoludní o 15.00. Po úvodnom slove, ktoré mal predstavený stropkovského kláštora o. Jozef Jurčenko, CSsR, sa ako prvý predstavil mládežnícky spevácky zbor, pôsobiaci pri chráme sv. Cyrila a Metoda v Stropkove. Po ňom vystúpil zbor ZUŠ F. Veselého zo Stropkova, ktorý zožal veľký potlesk. Ako tretí v poradí zaspieval Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc. Nádherné skladby predstavil aj novovzniknutý kňazský zbor sv. Jána Damaského z Prešova. Ako posledný vystúpil zbor sv. Jozefa z Michaloviec, ktorý pôsobí pri tamojšom kláštore redemptoristov.

img 20221120 162722

Na záver všetkým zborom poďakoval viceprovinciálny predstavený redemptoristov michalovskej viceprovincie o. Metod M. Lukačik, CSsR. O Metod v príhovore medzi inými pripomenul niekoľko významných medzníkov, ako napr. 21 rokov od beatifikácie M. D. Trčku, CSsR, 110 rokov od narodenia Jána Ivana Mastiliaka, CSsR, 100 od prvých ľudových misií vykonaných redemptoristami v Stročíne a iné. „Máme byť teda Bohu za čo vďační a spievať mu piesne chvály“ – vyjadril sa o. Metod.

img 20221120 160832

Po príhovore o. Metod spolu s primátorom mesta Stropkov pánom Ondrejom Brendzom a predstaveným stropkovského kláštora o. Jozefom Jurčenkom, CSsR odovzdali predstaviteľom jednotlivých zborov kytice, pamätné listy a vecný dar. V samotnom závere XX. Stropkovského Metodovho Memoriálu všetky zbory spoločne zaspievali vianočnú koledu V Viflejemi novina.

o. Jozef Troja, CSsR

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter