Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Folklórny súbor Stropkovčan oslavoval 30.výročie

a s 5

Folklórny súbor Stropkovčan, ktorý pôsobi pri Občianskom združení Stropek, oslavuje tohto roku už svoje 30. výročie založenia. Pri tejto príležitosti si pripravil pre divákov slávnostný programom Dakedi na valaľe veśelo bulo.Premiéra programu sa konala v piatok, 23. septembra 2022(repríza 25. septembra 2022) v divadelnej sále Kultúrneho strediska v Stropkove.

Do vyzdobeného vestibulu Kultúrneho strediska na premiéru programu postupne prichádzali zakladatelia súboru, bývalí tanečníci, speváci, muzikanti. Stretnutia po rokoch boli plné emócii a srdečného zvítania sa folklórnej rodiny. Na program prišli i rodinní príslušníci súčasných tanečníkov, spevákov i muzikantov, ktorých deti trávia svoj voľný čas ľudovým tancom, spevom, hudbou, čím sa snažia zanechať ďalším generáciám posolstvo našich predkov. Slávnostného programu sa zúčastnili i predstavitelia nášho mesta, prednosta okresného úradu, poslanci Prešovského samosprávneho kraja, predstavitelia POS zo Svidníka, ako i spriatelené folklórne súbory, choreografi, sponzori a i ďalší významní hostia. Po prezentácii o živote Folklórneho súboru Stropkovčan priblížila jeho 30-ročnú históriu zakladateľka súboru a predsedníčka OZ Stropek Mgr.Anna Knežová.

FS Stropkovčan pracuje už nepretržite 30 rokov a snaží sa zachovávať, udržiavať, zveľaďovať a šíriť kultúrne hodnoty regiónu. Jeho repertoár reprezentuje tanečnú, hudobnú a výtvarnú kultúru východného Slovenska, zvlášť zameranú na náš región Cez svoju intenzívnu prácu od svojho vzniku až po súčasnosť sa zapísal do kultúrneho povedomia nie len nášho regiónu, ale i Slovenska. V jeho radoch sa vystriedalo už niekoľko generácii mladých ľudí, z ktorých sú už dnes dospelí otcovia a matky a už ich deti sú v súčasnosti členmi FS Stropkovčan. Doteraz bolo v súbore naštudovaných 22 choreografii s domácimi (Mgr. Anna Knežová, Mgr. Matej Knežo), ale i s hosťujúcimi choreografmi (Ladislav Bačinský, Martin Ťasko, Jaroslav Mucha, Monika Balážová).

V roku 2011 vznikol z mladých a talentovaných hudobníkov Ľudový orchester FS Stropkovčan, ktorý sa postupne odčlenil a muzikanti si založili vlastnú Ľudovú hudbu Stropkoviani.Počas svojej 30-ročnej činnosti FS Stropkovčan absolvoval množstvo vystúpení nie len v našom meste, regióne, na Slovensku, ale i v zahraničí. Jeho temperamentné predstavenia si získali priazeň na rôznych medzinárodných festivaloch a podujatiach v Turecku, Rumunsku, Slovinsku, Anglicku, Bulharsku, Nemecku, Holandsku, Portugalsku, v Poľsku, na Cypre, v Srbsku, Grécku, Taliansku, v Macedónsku, na Čierne hore či na Ukrajine.

Súčasný kolektív súboru tvoria tri zložky: tanečná, spevácka a hudobná. Vďaka nadšeniu, elánu a talentu všetkých členov, tento kolektív mladých ľudí svojou činnosťou, najmä vystúpeniami doma i v zahraničí, prináša radosť a potešenie všetkým priaznivcom ľudového umenia, udržiava kultúrne hodnoty nášho národa a prenáša ich z generácie na generáciu vo forme lásky k folklóru, v ktorej vek nehrá žiadnu rolu.

Vo veľkolepom takmer trojhodinovom programe Dakedi na valaľe veśelo bulo, všetky zložky súboru spolu so svojimi hosťami vynikajúco odprezentovali obrovský kus folklóru a ľudových tradícii priamo pred zrakmi divákov, v ktorom rezonoval veselý život na dedine v minulosti. Tok krásnych piesní v podaní sólistov i speváckej skupiny sa striedal s rezkými tancami, v ktorých tanečníci svoju nezištnú lásku k folklóru preciťovali celým srdcom za doprovodu výbornej ľudovej hudby FS Stropkovčan, ako i krásneho krojového vybavenia súboru, ktoré korešpondovalo s nacvičenými choreografiami tancov a spevov, na ktoré nám prispel zo svojho rozpočtu i PSK.

V slávnostnom programe FS Stropkovčan účinkovali i hostia – jubilanti: Ľudová hudba Stropkoviani, ktorá si v tomto roku pripomína svoje 10. výročie a Folklórna skupina Stropkovčani, ktorá je v tomto roku tiež jubilantkou s 10-ročnou tradíciou. Celý slávnostný program svojim dlhým potleskom ocenila i plná sála kultúrneho strediska.

Po krátkom ďakovnom príhovore zriaďovateľ odovzdal FS Stropkovčan a jeho aktívnym členom ďakovné listy, ako i pamätné listy zakladajúcim členom súboru Počas tejto príležitosti odovzdal pán primátor mesta Stropkov JUDr. Ondrej Brendza súboru šek v hodnote 2 000 eura a Pamätný list za intenzívnu a plodnú prácu pri uchovávaní folklórnych tradícii, za šírenie ľudovej kultúry a dobrého mena mesta doma i v zahraničí. Nasledovali gratulácie z radov pozvaných hostí a slávnostná recepcia, ktorú pripravilo mesto Stropkov. Na jej začiatku sa vykonal zápis do pamätnej knihy mesta.

Pán prednosta okresného úradu Stropkov PhDr. Mgr. Peter Harvan udelil FS Stropkovčan Ďakovný diplom za 30 ročné úsilie a námahu formovať mládež, rodiny a územie okresu Stropkov vo folklórnej oblasti a zároveň vyzdvihuje kultúrny a historický prínos súboru Stropkovčan pre celé územie okresu Stropkov.

V mene zriaďovateľa súboru chcem vyzdvihnúť terajší kolektív FS Stropkovčan, ktorý tvoria tanečníčky, tanečníci, speváci, muzikanti, jedným slovom milí, zapálení mladí ľudia, ktorí sú ochotní pre radosť a potešenie druhých tvrdo pracovať, aby rozdávali úsmevy a dobrú náladu všetkým divákom. Faktom je, že v dnešnej dobe získať mladých moderných ľudí pre prácu a folklórnu činnosť je čoraz ťažšie, ale verím, že ani v budúcnosti mladí ľudia nestratia záujem o túto činnosť. Vedeniu súboru a hlavne jeho vedúcemu Mgr. Matejovi Knežovi prajeme trpezlivosť, nekonečnú zhovievavosť a entuziazmus, lebo vaše aktivity a nadšenie k folklóru sú zmysluplné. Udržiavate kultúrne hodnoty národa a prenášate ich z generácie na generáciu. Nenechajte náš krásny slovenský folklór odísť do zabudnutia.

OZ Stropek

POĎAKOVANIE FS Stropkovčan sponzorom
FS STROPKOVČAN touto cestou ďakuje všetkým sponzorom, ktorí finančnými príspevkami, materiálnymI darmi a osobnou pomocou prispeli k dôstojnému priebehu osláv 30. výročia FS Stropkovčan.
Podporili nás: – Mesto Stropkov – Prešovský samosprávny kraj – Jaroslav Krajkovič – Krajtol – Stavebniny Nany Stropkov – EMPE – Nealko – Marián Pecuch – Firma Vanes Michalovce – Auto Uni servis Michalovce – Kmiť s. r. o. Stropkov – Ing. Otakar Guman OTTO – U šustra. – Krajina OZ – Obec Brusnica – kvetinárstvo Orchidea – Mgr. Anna Jenčová – Jana Nábožná – Mária Kozáková a mnohí rodičia našich folkloristov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter