Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dom detí Božieho Milosrdenstva: Vitaj, vitaj Mikuláš!

Na Mikuláša sa každý rok tešia deti aj dospelí, starší aj mladší. Ani v Dome detí Božieho milosrdenstva tomu nebolo tento rok inak. Vôňa vianočného punču a koláčov doplnená  piesňami a krásnymi básničkami, ktoré mali klienti pripravené pre Mikuláša, vytvorili skutočne rodinnú predvianočnú atmosféru šíriacu sa celým domčekom. 

Naša mládež a decká netrpezlivo očakávali príchod milej návštevy, ktorá ich každoročne poteší kopou darčekov a sladkostí.  A veruže sa dočkali! Mikuláš prišiel s bohatou nádielkou nielen sladkých dobrôt, ale aj množstvom pomôcok na kreatívne tvorenie v našich dielničkách. Hoci sme sa stretli v menšom počte ako býva zvykom, nechýbala dobrá nálada, úsmev na tvárach úprimná radosť a vďačnosť za spoločne strávené chvíle.

Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa svojim darcovstvom podieľali na prichystaní balíkov, ktorými klientov Mikuláš obdaroval: priateľom domčeka Slávkovi Pašeňovi – SP-IT a Ing. Jozefovi Hricovi.

DDBM, n.o.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter