Úvod

Vážení čitatelia, sme radi, že ste navštívili novú internetovú
stránku týždenníka Spektrum. V internetovej verzii Spektra nájdete okrem
aktuálneho spravodajstva z regiónu, rozhovorov i reportáží aj niečo
navyše. V sekcii PDF archív budú prístupné všetky vydania našich novín
od druhej polovice roka 2003 po súčasnosť, vo Fotoarchíve nájdete
množstvo fotografií z podujatí konaných v našom regióne, ktoré sa do
tlačeného Spektra „nevošli“. Obsah tejto sekcie bude postupne dopĺňaný
fotografiami z akcií od roku 2003.

Pri každom uverejnenom článku je, podobne ako na portáloch
celoslovenských denníkov, možnosť diskusie. Jednotlivé články sú na
stránke uverejňované od stredy aktuálneho týždňa a rozdelené do tém
Spravodajstvo z regiónu, Rozhovory, Šport, Školy a ich aktivity, Obce
okresu, Ankety, Vaše ohlasy, Editoriály a Spoločenská kronika. V obsahu
internetového Spektra máte tiež možnosť vyhľadávať podľa kľúčových
slov. Stránka bude priebežne aktualizovaná a aj na základe podnetov a
pripomienok sa budeme snažiť jej obsah napĺňať podľa predstáv našich
čitateľov.

Veríme, že túto novinku v stropkovskom internetovom priestore
privítate a www.espektrum.sk si nájde
stabilné miesto medzi vašimi obľúbenými webstránkami.

Čítať viac »