Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zelene nikdy nie je dosť

Mnohým sa naše námestie nepáči. Mnohí zdieľajú názor, že tam nie je žiadna zeleň alebo že je jej málo. Máme však radosť z toho, že každú sezónu pribudne nový zelený prvok na Nám. SNP v Stropkove. Tento rok ozdobili naše námestie zaujímavé gabionové kvetináče.

Ide o nový prvok, ktorý oživí námestie. Nové gabiónové prvky určené na kvetiny a stromy sú súčasťou doplnenia zelene a mobiliáru v centre mesta. Stromy a kvetiny. Aspoň takto sa snažíme rozširovať chýbajúcu zeleň na námestí. Nové prvky budú v hornej časti námestia pri fontáne osvetlené,“ povedal Dušan Lukáč, riaditeľ mestského podniku Služba.

Mladý stromček v betónovom kvetináči
Mladý stromček v kvetináči

Stropkov je zelené mesto a keď sa prejdete po sídliskách i širšom centre, dáte mi za pravdu. Neustále revitalizujeme a zakladáme novú zeleň – pribudla v okolí detských ihrísk, na námestí, v parku, na cintoríne, v okolí autobusovej stanice a ďalších lokalitách. So zeleňou je to tak, že nikdy jej nebude dostatok a je to nepretržitý proces starostlivosti o ňu. Aj aktuálne sme na námestí doplnili ďalšie nové prvky zelene,“ uviedol primátor mesta O. Brendza vo svojom statuse na sociálnej sieti.

Verejná zeleň je dôležitou a nenahraditeľnou súčasťou každého mesta. Vytvára estetické ale najmä príjemné prostredie pre kvalitný život obyvateľov jednotlivých miest. V meste Stropkov sa nachádza 28 hektárov verejnej zelene, o ktorú sa stará Služba mestský podnik Stropkov. Starostlivosť o mestskú, verejnú zeleň v sebe zahŕňa kosenie, hnojenie a vyhrabávanie trávnikov od trávy a lístia, zber a odvoz zelene, okopávanie a odburiňovanie kvetov, kríkov a stromov, orezávanie kríkov, orezávanie a výrub stromov aj v sťažených podmienkach vysokozdvižnou plošinou, výsadba kvetov, kríkov, stromov a následná starostlivosť o ne, ako aj závlaha zelene.

-af-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter