Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Svetový deň vody 2022 – dajte si otestovať vodu zdarma

Témou Svetového dňa vody 2022, ktorý si už  takmer tri desaťročia pripomíname 22. marca, je „Podzemná voda“. Cieľom tohtoročnej kampane je vysvetliť životne dôležitú úlohu podzemnej vody vo vodných a sanitačných systémoch, poľnohospodárstve, priemysle, ekosystémoch a adaptácii na zmenu klímy.

Podzemná voda je voda nachádzajúca sa vo vodonosných vrstvách, ako sú geologické formácie skál, piesku a štrku, ktoré zadržiavajú značné množstvo vody. Takmer všetka tekutá sladká voda na svete je podzemná voda (98 %), ktorú na povrch čerpáme pomocou čerpadiel a studní. Veľká časť podzemnej vody je voda, ktorú používame na pitie, sanitáciu, výrobu potravín a priemyselné procesy. Potenciálnymi hrozbami pre kvalitu podzemných vôd sú prirodzená kontaminácia a zdroje kontaminantov z využívania pôdy a iných ľudských činností. Prirodzene sa vyskytujúce znečistenie podzemných vôd arzénom postihuje milióny ľudí na všetkých kontinentoch. Antropogénna kontaminácia je zapríčinená intenzifikáciou poľnohospodárstva, urbanizáciou, rastom populácie a zmenou klímy, pričom sú dusičnany najčastejším kontaminantom podzemných vôd. Z uvedených dôvodov je potrebné pravidelne monitorovať kvalitu podzemnej vody a zodpovednejšie tento neviditeľný zdroj využívať.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku pri príležitosti Svetového dňa vody  oznamuje všetkým záujemcom, že dňa 23. marca 2022 – v stredu bude verejnosti   v rámci  Svetového dňa vody poskytovať  orientačné analýzy vôd zo studní, odborné poradenstvo v oblasti zásobovania a kvality pitnej vody a pod.

Bezplatné vyšetrenie sa týka vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov – studní a bude zamerané na 2 vybrané základné ukazovatele kvality pitnej vody – dusičnany a dusitany.

Pre vyšetrenie je potrebné:

–  odobrať v deň vyšetrenia (23.3.2022) vodu v množstve minimálne 0,2 litra do čistej, opláchnutej fľaše (nemusí byť sterilná).

  analýzy sa budú vykonávať na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, ul. Sovietskych hrdinov 79 v priestoroch Poradne zdravia v čase od  9,00 do 11,00 hod

Zároveň sa záujemcom bude poskytovať v uvedený deň poradenstvo a konzultácie pracovníčkami oddelenia hygieny životného prostredia  osobne alebo telefonicky na                    tel. č.: 054 /788 00 27, 7880020.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter