Agrorezort: Chrániť životy voľne žijúcej zveri majú aj poľnohospodári!

Senná lúka pred kosbou

Poľnohospodári majú zo zákona povinnosť oznamovať vykonávanie kosby poľovníkom

Online aplikácia umožňuje efektívnejšie vykonať opatrenia

Vyháňanie zveri pred kosbou dokáže zachrániť množstvo životov voľne žijúcich zvierat

Mesiac máj je typickým obdobím rodenia srnčiat, ktorých matky vyhľadávajú predovšetkým vyššie porasty lúk, či krmovín. V rovnakom období však dochádza k ich koseniu a preto množstvo zvierat končí ako obeť ťažkých poľnohospodárskych mechanizmov. Od minulého roku majú poľnohospodári možnosť aktívnejšie chrániť životy voľne žijúcej zveri a predchádzať zbytočným úmrtiam. Zákonnú ohlasovaciu povinnosť môžu vykonávať efektívnejšie a rýchlejšie, a to vďaka webovej aplikácii. Poľovníci vďaka nej môžu včas reagovať a vykonať preventívne opatrenia.

Nasledujúci obsah je sprístupnený len prihláseným návštevníkom.

Prihlásiť saRegistrovať