Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Editoriál 49/2013

<p><em>Vedecké štúdie tvrdia, že až 87 percent komunikácie predstavuje
neverbálna, sedem percent verbálna, potom nasledujú ďalšie jej súčasti.
Z toho vyplýva, že iných ľudí spoznávame, keď vnímame ich pohľad,
mimiku, gestá, držanie tela, pohyb, úsmev, vôňu a prekvapivo nás, oveľa
menej, ako by sme predpokladali, ovplyvňuje to, čo povedia. Prečo to
spomínam?</em></p>

<p><em>Lebo v dnešnej internetovej dobe sa veľa vzťahov odohráva na
rôznych chatoch a sociálnych sieťach. Mnohí majú pocit, že keď si
s niekým dlhšie píšu, svoj náprotivok aj poznajú. Niektorí dokonca
intenzívne písomné vymieňanie informácií umocnené fotografiami vnímajú
ako vzťah. Napriek tomu, že svoj náprotivok v živote nestretli. Ľudia
akoby začínali pred živým kontaktom s ostatnými uprednostňovať ten
virtuálny. Ťažko povedať, či je dôvodom strach, že v reálnom živote by
vo vzťahoch zlyhali, pohodlnosť, alebo pocit, že v pohodlí samoty pred
počítačom majú všetko pod kontrolou a môžu sa virtuálne podľa
ľubovôle „vylepšiť“. Najsmutnejšie na celej veci je, že mnohí takúto
formu komunikácie prežívajú ako realitu. Je celkom možné, že o niekoľko
generácií ľudia natoľko zdegenerujú, že nebudú vedieť naživo
komunikovať vôbec a prirodzený vzájomný kontakt sa úplne vytratí.
Prostredníctvom výdobytkov modernej techniky sa budeme zhovárať s celým
svetom, ale v podstate budeme osamotení ako nikdy predtým. Lebo život je
o blízkosti, pohľadoch, dotykoch, zážitkoch, vôňach a nič z toho sa
nedá nahradiť chatovaním, skypovaním či prezeraním fotiek. To všetko je
iba instantná náhrada skutočných vzťahov.</em></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter