Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Editoriál 45/2012

<p>Spoločenská kronika je jednou zo stálych rubrík Stropkovského
Spektra. Kvôli aktuálnosti ju spravidla uverejňujeme začiatkom nového
mesiaca a čitatelia sa v nej môžu dozvedieť, kto sa v tom predošlom
narodil, kto zomrel, ktoré páry uzavreli manželstvo.

<p>Už niekoľkokrát sa na nás ľudia obrátili s otázkou, prečo nebolo
v spoločenskej kronike uverejnené meno ich dieťaťa, alebo oznam o ich
sobáši. Myslím, že nebude na škodu veci, keď vysvetlím systém, akým
zhromažďujeme informácie do tejto rubriky. V prvé dni nového mesiaca
oslovíme stropkovskú a svidnícku matriku, ohlasovňu pobytu MsÚ Stropkov,
ale aj okolité obce, aby nám poskytli údaje za predošlé obdobie. Táto
spolupráca trvá roky bez najmenších problémov, napriek tomu sa občas
môže stať, že sa nám nepodarí získať kompletné informácie. Jedným
z dôvodov je napríklad skutočnosť, že dieťa narodené v posledné dni
mesiaca „nestihne prejsť“ databázou, ktorú nám zasiela matrika. Problém
môže nastať aj v prípade, keď má niektorá z matrikárok dovolenku a
tým pádom nám nemá kto do uzávierky poskytnúť údaje o narodeniach,
sobášoch, úmrtiach. Dovolím si tvrdiť, že ide o objektívne príčiny,
ktoré sa dajú ovplyvniť len minimálne. Pokiaľ niekto zistí, že napriek
jeho súhlasu so zverejnením sa informácia o sobáši alebo narodení
dieťaťa neobjavila v našich novinách, môže sa s nami skontaktovať.
V prípade záujmu o jej zverejnenie mu vyjdeme v ústrety v nasledujúcom
mesiaci.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter