Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Editoriál 45/2008

Z novely zákona o sociálno právnej ochrane detí a sociálnej
kuratele vyplýva, že telesné tresty na deťoch budú zakázané.

Mimo zákon budú postavené aj iné hrubé alebo ponižujúce formy
zaobchádzania a formy trestania dieťaťa, ktoré mu môžu spôsobiť fyzickú
alebo psychickú ujmu. Nulová tolerancia k telesným trestom vychádza najmä
z Dohovoru o právach dieťaťa. Spomínaná novela rozprúdila prudkú
diskusiu o tom, či je takáto právna úprava opodstatnená. Na diskusných
fórach sa objavujú názory, že deti sú už dnes také nevychované, že si
s nimi rodičia ani učitelia nevedia rady. Väčšina diskutujúcich sa
zhoduje v jednom – občas taká „výchovná“ nezaškodí. Ďalší
argumentujú tým, že podobný zákon bol prijatý napríklad v Írsku, kde si
teraz s bujarou nevychovanou mládežou nevedia rady. (Kto bol niekedy
v zahraničí robiť au-pair, mohol by o výchovných metódach tamojších
rodičov rozprávať…) Osobne som proti akejkoľvek forme násilia na deťoch
a mám na to veľmi pádne dôvody. Myslím si, že facka, nedajbože poriadna
bitka, je skôr prejavom rodičovskej nemohúcnosti alebo pretekajúcich nervov,
ako účinným výchovným prostriedkom. Že akékoľvek násilie ponižuje
ľudskú dôstojnosť a dieťa bezpochyby ľudskou bytosťou je, snáď netreba
zdôrazňovať. Poznám veľa rodín, kde rodičia nikdy nezdvihli ruku na svoje
dieťa, napriek tomu z neho vychovali slušného, vyrovnaného a šťastného
človeka. Dosť je však aj rodín, kde „výchovné“ lietali jedna radosť,
len sa akosi míňali účinkom. Je bohužiaľ smutnou pravdou, že agresivita
mládeže má stúpajúcu tendenciu. Bolo by veľmi zaujímavé zistiť, koľko
mladých ľudí s agresívnymi sklonmi vyrastalo v harmonickom, láskou
presiaknutom prostredí a koľko sa ich s agresivitou a ponižovaním
v akejkoľvek forme stretávalo už od detstva. Neviem, či niekto niekedy
podobný prieskum robil, jeho výsledky by však dali odpoveď minimálne na
otázku, čo ma rozhodujúci vplyv na sklony k násiliu u mladých ľudí. Asi
najťažšie je priznať si jednu zásadnú vec. Naše deti sú len vernou
kópiou nás samých. V pozitívnom, aj v tom negatívnom zmysle slova. Ak má
niekto pocit, že jeho dieťa si občas zaslúži jednu „výchovnú“, musí
tiež pripustiť, že aj on ako rodič, by si ich pár zaslúžil. Rozdiel je
len v tom, že rodičovi už tú „výchovnú“ nemá kto dať…

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter