Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Editoriál 41/2015

<p><em>Minule som čítala jednu diplomovú prácu o šikanovaní na školách.
Zaujala ma najmä charakteristika agresora. Podľa autorky je jedným z jeho
dominantných znakov schopnosť manipulovať druhými ľuďmi.</em></p>

<p><em>Buď sa prejavuje ako telesne zdatný jedinec, ktorý dokáže pred sebou
skrývať svoj vlastný strach a využívať strach ostatných, alebo môže
byť fyzický slabší, ale o to inteligentnejší. Inteligencia spojená
s bezohľadnosťou tak nahrádza fyzickú silu. Podľa spomínanej štúdie je
typickým znakom agresorov i nedostatok morálneho cítenia, nemajú
zľutovanie s nikým a ničím, chýba im empatia. Nemajú svedomie, a naopak,
ich sebavedomie je až príliš vysoké a narastá s pribúdajúcim počtom ich
obdivovateľov. Otázka znie, ako takýmto jedincom zabrániť v ich konaní.
Keď si uvedomíme, že ide v podstate o patologické osobnosti, najlepšie by
bolo úplne ich vylúčiť z kolektívu, alebo nariadiť povinnú liečbu. Lebo
keď sa niekto takto prejavuje už ako žiak základnej alebo strednej školy,
ťažko predpokladať, že ho v dospelosti osvieti a stane sa z neho dobrý
človek. V podstate bude celý svoj život len škodiť, ubližovať a robiť
bezdôvodne peklo zo života nevinným ľuďom. Obete by o tom vedeli
rozprávať…</em></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter