Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Editoriál 39/2008

Dom alebo byt predstavuje pre jeho obyvateľov súkromné teritórium,
ktoré rodine poskytuje pocit bezpečia a ochrany pred vonkajším
svetom.

Akékoľvek narušenie tohoto priestoru nepozvanými cudzími osobami
predstavuje pre osadenstvo obydlia stres z narušenia súkromia. Kto už
niekedy niečo podobné zažil, presne vie, o čom hovorím. V poslednom čase
sa množia prípady, keď sa do domov vkrádajú rómske deti. Podľa
dostupných informácií boli vyrušené skôr, ako stihli z domov niečo
ukradnúť. Je totiž nad slnko jasné, že zohriať sa tam neprišli. Čo je
zarážajúce, zakaždým ide o rómskych chlapcov vo veku približne deväť
až jedenásť rokov, teda v podstate o malé deti. Klásť si otázky, kde sa
v nich berie toľko drzosti, vypočítavosti, skazenosti a v neposlednom rade
aj odvahy, je vzhľadom na všeobecnú znalosť pomerov v rómskom etniku
vlastne zbytočné. Kto si myslí, že zakročiť by mala polícia, má aj nemá
pravdu. Maloletí, teda deti do pätnásť rokov, sú prakticky
nepostihnuteľné. Aj keď sa poškodený rozhodne oznámiť krádež v dome
či vniknutie malých Rómov do svojho príbytku, policajti prípad
zadokumentujú a v zmysle zákona odložia. Presne takto musia postupovať aj
vtedy, keď páchateľa dolapia sami. Trestný čin totiž spáchalo ešte len
dieťa. Jeho rodič je tiež mimo hry. Na rodinné prídavky mu môžu štátne
inštitúcie siahnuť maximálne v prípade, keď dieťa neposiela do školy.
Silne to pripomína Kocúrkovo, s tým rozdielom, že tam v domoch nekradli
10-ročné deti. Čo nám teda ostáva? Okrem zvýšenej ostražitosti vlastne
nič. Koho napadlo, že by nebolo od veci dať malým Rómom poriadnu príučku,
mal by si uvedomiť, že odplata na seba nedá dlho čakať… Téme načrtnutej
v tomto editoriáli sa budeme podrobnejšie venovať v nasledujúcom čísle
Spektra.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter