Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Editoriál 25/2012

<p>Niekedy človek natrafí na myšlienku, ktorá mu svojou pravdivosťou
vezme dych a prinúti ho k ešte väčšej pokore k životu. Jedna taká sa ku
mne, verím, že nie náhodou, dostala prostredníctvom internetu a myslím, že
by bola veľká škoda, keby som sa o ňu nepodelila s ostatnými. Ďakujem
mne neznámemu autorovi a dúfam, že vás osloví tiež.

<p>Jeden večer vzal starý Indián svojho vnuka a rozprával mu o bitke,
ktorá prebieha vnútri každého človeka. Vravel mu: „Synu, tá bitka
v každom z nás je ako bitka medzi dvoma vlkmi. Jeden je zlý. Je to hnev,
závisť, žiarlivosť, smútok, sebeckosť, hrubosť, nenávisť,
sebaľútosť, falošnosť, namyslenosť a ego. Ten druhý je dobrý. Je to
radosť, pokoj, láska, nádej, vyrovnanosť, skromnosť, láskavosť, empatia,
štedrosť, vernosť, súcit a dôvera.“ Vnuk o tom všetkom premýšľal a
po chvíli sa spýtal: „A ktorý vlk vyhrá?“ Starý Indián odpovedal:
„Ten, ktorého kŕmiš.“

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter