Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Editoriál 14/2014

<p><em>Nie je to prvýkrát, čo sme do redakcie dostali od čitateľa
príspevok, v ktorom upozorňoval na divoké skládky komunálneho odpadu. Zdá
sa, že ide o neriešiteľný problém a pokiaľ sa nezmení myslenie ľudí,
naša príroda bude ešte dlho plakať kvôli ich bezohľadnosti.</em></p>

<p><em>Je úplne bežné, že odpad akéhokoľvek druhu vyvezú za mesto alebo
dedinu a bez mihnutia oka ho vysypú niekde na okraji lesa. V podstate sú
nepostihnuteľní. Dokonca aj v prípade, že by ich niekto videl či dokonca
odfotil a ich konanie oznámil dajme tomu starostovi obce. Ten by ich síce
mohol vyzvať, aby svoj vlastný odpad z lesa odstránili, bolo by však len na
ich dobrej vôli, či tak urobia, alebo nie. V konečnom dôsledku vždy ťahá
za kratší koniec obec, ktorá je povinná čiernu skládku odstrániť. Možno
by na týchto ignorantov platilo niečo celkom iné. V dobe, keď má pri sebe
skoro každý mobil so zabudovaným fotoaparátom, nie je problém odfotiť
čokoľvek a potom to rozšíriť na internete. Zrejme by nikomu nebolo
príjemné, keby zistil, že sa kvôli svojmu bezohľadnému správaniu
„teší“ záujmu napríklad na obľúbenom facebooku. Keď už títo ľudia
nemajú štipku svedomia a úcty k prírode, možno by na nich platili
takpovediac virtuálne klietky hanby.</em></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter