Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Editorial 14/2010

V našich novinách bežne uverejňujeme aj ohlasy, názory či podnety
čitateľov. Niektorí prispievatelia si však možnosť slobodne vyjadriť svoj
názor vysvetľujú vskutku svojsky.

Do redakcie posielajú, alebo osobne nosia články, ktoré sa nedajú
nazvať inak ako osočovaním konkrétnej osoby, alebo skupiny osôb. Svoje
osobné či pracovné spory si chcú vybavovať prostredníctvom Spektra. Na
celú vec sa dá pozerať z viacerých aspektov. Tým najpodstatnejším je
snaha zaútočiť na niekoho prostredníctvom novín a tým pádom ho
zdiskreditovať v očiach širokej verejnosti. Ďalším je úmysel zneužiť
na svoje nekalé zámery Spektrum. Podobné príspevky z pochopiteľných
dôvodov odmietame uverejniť, za čo sa nám párkrát dostalo primitívnej
kritiky v tom zmysle, že asi kopeme za opačnú (rozumej osočovanú) stranu.
Len prednedávnom sme riešili podobný problém. Odmietli sme uverejniť
článok, v ktorom pisateľ rozoberal situáciu na jednom zo stropkovských
úradov. Sugestívne a emotívne pomenovával problémy aj ľudí a sám sa
pasoval do pozície objektívneho, nestranného a odborne podkutého iniciátora
morálnej vzbury. Keď sme odmietli spomínaný článok uverejniť, obvinil
nás, že takpovediac dujeme do jedného mecha s jeho protivníkmi. Keby to
nebolo na plač, bolo by to na smiech, pretože len pred pár mesiacmi iná
„dobrá duša“ doručila do redakcie osočujúci článok, v ktorom sa
skloňovalo práve meno spomínaného prispievateľa. Snáď ani netreba
dodávať, že taktiež nebol uverejnený. Je nepopierateľným faktom, že
články plné urážok, poloprávd a obvinení konkrétnych osôb by boli pre
verejnosť veľmi vďačným sústom, my však nemienime zvyšovať čítanosť
našich novín takýmto lacným spôsobom.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter