Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Editorial 12/2010

Knihy sa dlhé stáročia prepisovali ručne. V období vrcholného
stredoveku prišiel na scénu potomok aristokratického rodu Johannes
Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg, nemecký kovorytec a vynálezca, ktorý
zdokonalením kníhtlače (vynájdená bola už skôr) spôsobil revolúciu
v prenose informácií.

V tom čase si zrejme ani on sám neuvedomoval prevratný význam svojho
objavu. Kniha sa odrazu stala dostupnou širokým masám a takou je dodnes. Hoci
jej ako bezodný zdroj informácií šľape na päty internet, stále ostáva
symbolom múdrosti, vzdelanosti, literárneho umenia. Pre mňa sú knihy
duševnou potravou, bez ktorej si život neviem predstaviť a keď poviem, že
mi pomáhajú žiť, nebudem ani trochu preháňať. (Za svoj vrúcny vzťah ku
knihám môžem ďakovať mamke, ktorá mi čítala rozprávky hádam ešte
skôr, ako som začala rozprávať.) Každý jeden autor, či už píše
o veciach odborných, o určitých faktoch, alebo pretavuje do písmen
vymyslený príbeh, vkladá do svojho diela kus seba, svojho myslenia, cítenia,
pohľadu na svet. Knihy majú zvláštnu moc nenásilne meniť názory či uhol
pohľadu na život alebo určitý jeho aspekt, rozširujú obzory, vysvetľujú
veci doposiaľ nevysvetlené, jednoducho obohacujú ľudský rod mnohorakým
spôsobom. Na rozdiel od televízie nevnucujú agresívne svoj obsah čo
najširšiemu okruhu konzumentov, len tíško čakajú v policiach knižníc a
kníhkupectiev na svojich čitateľov. Ako malé poklady. Ako vzácne zdroje
ľudskej múdrosti. Ako duchovné bohatstvo celého ľudstva. Záleží len od
nás, po ktorej knihe siahneme a dovolíme jej vstúpiť do nášho najhlbšieho
vnútra.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter