Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Editorial 06/2009

Zvykneme si priať hlavne zdravie, pretože to všetci pokladáme za
najdôležitejšie.

Bohužiaľ, často ostáva len pri želaní, pretože je len málo
ľudí, ktorí o sebe môžu prehlásiť, že sú úplne zdraví. Aj napriek
pokrokom v medicíne prevažnú časť populácie trápia choroby všetkého
druhu. Klasická liečba niekedy zaberie, inokedy len stlmí príznaky, nie je
nič výnimočné, keď nežiaduce účinky množstva liekov narobia v tele
viac škody ako úžitku. Pohybujeme sa teda v začarovanom kruhu, z ktorého
na prvý pohľad niet úniku. Nie je to celkom tak. Už Sokrates pred približne
2 400 rokmi vyhlásil, že neexistuje žiadna choroba tela oddelená od duše a
Platón, jeho najvernejší žiak, k tomu dodal: „Je najväčšou chybou pri
liečení chorôb, že osobitne existujú lekári pre telo a pre dušu, pričom
duša a telo nemôžu existovať oddelene.“ Títo dvaja múdri páni odovzdali
svetu veľké posolstvo – choroby sú len telesným (vonkajším) prejavom
vnútornej disharmónie človeka. Čo ju spôsobuje? Jednoznačne negatívne
myšlienky, chybné postoje, často až patologický náhľad na život, ktorý
sa odráža v ešte patologickejšom životnom štýle. Aj keď človek
podvedome cíti, že nie je šťastný, že nežije v súlade sám so sebou ani
s vonkajším svetom, nemá dosť síl upratať si vo svojom vnútri, alebo len
jednoducho nevie, ako to urobiť. Dosť často počúvam argumenty, že dnešná
šialene rýchla doba plná stresu, keď sa cení len výkon, úspech a peniaze,
duchovnému rozvoju nepraje. Našťastie máme slobodnú vôľu a teda aj
možnosť slobodne sa rozhodnúť, či sa necháme ovplyvniť pseudohodnotami,
ktoré mnohí povýšili na zmysel života, alebo budeme pokojne kráčať po
vlastnej ceste naplnenej šťastím, pohodou a zdravím. Veľa zdravia a hlavne
pokoj v duši:-)

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter