Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Editorial 05/2009

Program sexuálneho zdravia z dielne exministra zdravotníctva Ivana
Valentoviča si okrem iného kládol za cieľ zlepšiť dostupnosť
antikoncepcie, znížiť jej ceny, ale napríklad aj prostredníctvom terénnych
pracovníkov viesť k používaniu antikoncepcie a podporovať plánované
rodičovstvo u rómskeho obyvateľstva.

Bolo v ňom zahrnuté aj zlepšenie kvality a dostupnosti
zdravotníckych služieb sexuálneho a reprodukčného zdravia, monitoring a
kontrola sexuálne prenosných infekcií vrátane HIV/AIDS a pod.
Opodstatnenosť takéthoto programu ešte pred necelým rokom zdôrazňoval aj
premiér Fico. Citujem: „Dnes nám na Slovensku, prepáčte za výraz,
štrnásť, pätnásťročné deti sexujú a treba sa tomu venovať. Alebo sa
budeme tváriť, že to tak nie je? Buď budeme rešpektovať, že sa
významným spôsobom posunul vek mladých ľudí a budeme sa tomu vážne
venovať a prijímať moderné opatrenia tak, ako sa prijímajú v iných
krajinách, alebo zatvoríme oči a budeme sa tváriť, že to tak nie je.“
Spomínaný zákon pobúril najmä Konferenciu biskupov Slovenska. Podľa
duchovných bol neprijateľný, pretože odporoval zásadám etiky založenej na
prirodzenom mravnom zákone, rešpektovaní ľudskej dôstojnosti a ľudských
práv. Tŕňom v oku bol aj niektorým mimovládnym organizáciám, napríklad
Fóru života. Spoločnosť pre plánované rodičovstvo program, naopak,
privítala. Minulú stredu však vláda rozhodla, že kritizovaný program
sexuálneho a reprodukčného zdravia neuzrie svetlo sveta a túto problematiku
bude ministerstvo zdravotníctva riešiť v rámci národného programu
starostlivosti o ženu a matku, ktorý sa má vo vláde objaviť do konca
júna. Ostáva len veriť, že v tomto prípade konečne zvíťazí
zdravý rozum…

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter