Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Editorial 04/2010

O dôvodoch vzniku hospodárskej krízy sa už toho pohovorilo a
popísalo veľa. Vyjadrujú sa laici, odborníci, ekonómovia, politici. Našla
som jeden citát a bola by škoda nepodeliť sa oň, pretože si myslím, že
ide o jeden z najvýstižnejších názorov na tému
hospodárska kríza.

„Neverím v žiadne prelomy samé od seba. To, čomu sme zvykli
hovoriť hospodárska kríza, je iné meno pre mravnú biedu. Mravná bieda je
príčinou, hospodársky úpadok je následkom. V našej zemi je veľa ľudí,
ktorí sa domnievajú, že hospodársky úpadok sa dá sanovať peniazmi.
Hrozím sa dôsledkov tohoto omylu. V postavení, v ktorom sa nachádzame,
nepotrebujeme žiadne geniálne obraty a kombinácie. Potrebujeme mravné
stanoviská k ľuďom, k práci a verejnému majetku. Nepodporovať
bankrotárov, nerobiť dlhy, nevyhadzovať hodnoty za nič, nevydierať
pracujúcich.“ Toto zaznelo v roku 1932 z úst Tomáša Baťu. Tento múdry
človek vtedy určite netušil, že jeho slová budú nanajvýš aktuálne aj po
78 rokoch. Hoci veda a technika za ten čas pokročila o hodný kus dopredu,
myslenie ľudí sa vôbec nezmenilo. To je jediný dôvod, prečo sa svet ocitol
v súčasnom hospodárskom marazme.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter