Vážení inzerenti,

ak máte záujem inzerovať v tlačenej verzii Stropkovského Spektra, ponúkame vám možnosť využiť inzerát v občianskej inzercii, v rámčeku alebo plošný inzerát.

OBČIANSKA INZERCIA:
(Predám, Kúpim, Rôzne…)
Cena: 0,20 €/slovo

INZERÁT V RÁMČEKU:
Inzerát je v rámčeku bez ďalšej grafickej úpravy.
Cena: 0,40 €/slovo

PLOŠNÁ INZERCIA:
Cena za 1 cm2 plošnej inzercie je 0,21 €. Cena za neštandardný rozmer inzerátu sa účtuje zaokrúhlením rozmeru plochy k rozmeru podľa platného cenníka. Cenník inzercie platný pre tlačenú verziu týždenníka Stropkovské Spektrum platný od 1.1.2020.

PlochaCenaCena titulka
1/1 strany (467,25 cm2 )100 €
1/2 strany (233,6 cm2) 50 €95 €
1/4 strany (116,8 cm2) 25 €47,50 €
1/8 strany (58,4 cm2) 12,50 €23,75 €
1/16 strany (29,2 cm2)6,25 €11,90 €

Šírka inzerátu je prispôsobená šírke stĺpcov 4,3 cm 8,7 cm 13,1 cm 17,5 cm a výška max. 26,7 cm.

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE, SPOMIENKA, BLAHOŽELANIE:
Cena: 4,90 €

VIANOČNÉ / NOVOROČNÉ BLAHOŽELANIE:
Cena: 10,– €

KOMERČNÝ PLATENÝ OZNAM:
Cena: 5,– €

PLATENÉ OZNAMY, POZVÁNKY NA PODUJATIA:
Cena: 13,– €

VÝBEROVÉ KONANIA:
Cena: 0,50 € za 1 cm2 plochy.

ZĽAVY INZERCIE

Pri štyroch a viacerých uverejneniach platí zľava 20 %.


Termín uzávierky inzercie čísla, ktoré vyjde v UTOROK, je vždy v piatok predchádzajúci týždeň do 14.00 hod.

Inzerát je možné uhradiť jedným z uvedených spôsobov:

1. v hotovosti v redakcii

2. poštovou poukážkou typu H 2. triedy na adresu: Spektrum Stropkov s.r.o., Námestie SNP 16, 091 01 Stropkov. Kópiu ústrižku o zaplatení poslať včas na e-mail:
redakcia[zavináč]espektrum[bodka]sk

3. priamo na náš účet:

BankaSlovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT/BICGIBASKBX
IBANSK2209000000000620616762
Číslo účtu/kód banky0620616762/0900

potvrdený príkaz na úhradu prosíme poslať e-mailom na adresu:
redakcia@espektrum.sk

4. po dohode až po vystavení faktúry na číslo účtu redakcie

V prípade akýchkoľvek ďalších informácií týkajúcich sa inzercie nás kontaktuje e-mailom, prípadne na telefónnom čísle 054/742 3895.

Kontakt priamo na grafika: admin@espektrum.sk, 0949 335 122