Vážení inzerenti,

ak máte záujem inzerovať v tlačenej verzii Stropkovského Spektra, ponúkame vám možnosť využiť inzerát v občianskej inzercii, v rámčeku alebo plošný inzerát.

OBČIANSKA INZERCIA:
(Predám, Kúpim, Rôzne…)
Cena: 0,20 €/slovo

INZERÁT V RÁMČEKU:
Inzerát je v rámčeku bez ďalšej grafickej úpravy.
Cena: 0,40 €/slovo

PLOŠNÁ INZERCIA:
Cena za 1 cm2 plošnej inzercie je 0,50 € pre farebnú tlač a 0,30 € pre čiernobielu tlač. Cena za neštandardný rozmer inzerátu sa účtuje zaokrúhlením rozmeru plochy k rozmeru podľa platného cenníka. Cenník inzercie platný pre tlačenú verziu týždenníka Stropkovské Spektrum platný od 1.1.2020.

PlochaCenaCena titulka
1/1 strany (467,25 cm2 )233 € farebne
140 € čiernobielo
1/2 strany (233,6 cm2) 116 € farebne
70 € čiernobielo
95 €
1/4 strany (116,8 cm2) 58 € farebne
35 € čiernobielo
47,50 €
1/8 strany (58,4 cm2) 29 € farebne
18 € čiernobielo
23,75 €
1/16 strany (29,2 cm2)15 € farebne
9 € čiernobielo
11,90 €

Šírka inzerátu je prispôsobená šírke stĺpcov 4,3 cm 8,7 cm 13,1 cm 17,5 cm a výška max. 26,7 cm.

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE, SPOMIENKA, BLAHOŽELANIE:
Cena: 4,90 €

VIANOČNÉ / NOVOROČNÉ BLAHOŽELANIE:
Cena: 10,– €

KOMERČNÝ PLATENÝ OZNAM:
Cena: 5,– €

PLATENÉ OZNAMY, POZVÁNKY NA PODUJATIA:
Cena: 13,– €

VÝBEROVÉ KONANIA:
Cena: 0,50 € za 1 cm2 plochy.

ZĽAVY INZERCIE

Pri štyroch a viacerých uverejneniach platí zľava od 20 %.


Termín uzávierky inzercie čísla, ktoré vyjde v UTOROK, je vždy v piatok predchádzajúci týždeň do 14.00 hod.

Inzerát je možné uhradiť jedným z uvedených spôsobov:

1. v hotovosti v redakcii

2. poštovou poukážkou typu H 2. triedy na adresu: Bc. Andrea Fecková – VYDAVATEĽSTVO SPEKTRUM, Hviezdoslavova 7, 091 01 Stropkov. Kópiu ústrižku o zaplatení poslať včas na e-mail:
redakcia[zavináč]espektrum[bodka]sk

3. priamo na náš účet:

BankaPrima banka, a. s.
SWIFT/BICKOMASK2X
IBANSK36 5600 0000 0023 8299 0001
Číslo účtu/kód banky2382990001/5600

potvrdený príkaz na úhradu prosíme poslať e-mailom na adresu:
redakcia@espektrum.sk

4. po dohode až po vystavení faktúry na číslo účtu redakcie

V prípade akýchkoľvek ďalších informácií týkajúcich sa inzercie nás kontaktuje e-mailom, prípadne na telefónnom čísle 0919 198 918.

Kontakt priamo na grafika: admin@espektrum.sk, 0949 335 122