Členovia Stropkovského klubu vysokohorskej turistiky (VHT) v zložení:
Kmiť Jozef, Motyka Karol, Motyka Marián a Soóš Martin sa v dňoch 27.-
29. decembra 2007 rozhodli symbolicky rozlúčiť so starým rokom
2007 prechodom pohoria Bieščad na lyžiach.

Členovia Stropkovského klubu vysokohorskej turistiky (VHT) v zložení:
Kmiť Jozef, Motyka Karol, Motyka Marián a Soóš Martin sa v dňoch 27.-
29. decembra 2007 rozhodli symbolicky rozlúčiť so starým rokom
2007 prechodom pohoria Bieščad na lyžiach.

Stropkov A vo víťaznom ťažení aj v novom roku Po mesačnej prestávke pokračovali Majstrovstvá oblasti Východ druhým semifinálovým turnajom voČítať viac…

Stropkov A vo víťaznom ťažení aj v novom roku Po mesačnej prestávke pokračovali Majstrovstvá oblasti Východ druhým semifinálovým turnajom voČítať viac…