Ilustračné foto

O tom, že aj malí predškoláci majú chuť súťažiť, sme sa mohli presvedčiť na štvrtom ročníku regionálnej súťaže v prednese poézie a prózyČítať viac…

V predvianočnom období sú ľudia akosi prirodzenejšie radostnejší.
Častejšie sa navštevujú, na uliciach vídať úsmev náhodných
okoloidúcich, nie sú lakomí na milé slovo. No asi najkrajšou ľudskou
vlastnosťou, ktorá sa v týchto dňoch štedro prejavuje, je chuť
pomáhať.

Matúš Štefančík a Dávid Špak V pondelok 25. novembra 2019 našu školu ZŠ Vyšná Olšava navštívili úspešní futbalisti Matúš ŠtefančíkČítať viac…

Aj v tomto školskom roku vďaka
organizácii FutureGenerationEurope mali žiaci gymnázií i stredných škôl
možnosť zúčastniť sa projektu MiniErasmus. A tak sa aj naši žiaci
v dňoch 17. až 20. novembra 2019 stali súčasťou veľkej „študentskej
rodiny“ a mali tak príležitosť vyskúšať si vysokoškolské štúdium na
vybranej vysokej škole so všetkým, čo k tomu patrí (prednášky, odborné
semináre, internátny život vysokoškoláka a pod.).

V tomto školskom roku sa naša škola už trinásty krát zapojila do celoslovenskej kampane ČERVENÉ STUŽKY, ktorú organizuje MŠVVaŠ SR,Čítať viac…

Žiaci na Slovensku
opäť robili hluk. Už po šiestykrát sa rozbubnovali, aby upozornili na
problematiku týrania a zneužívania detí v akejkoľvek forme a zároveň na
prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Tento rok sa zapojilo aj naše
Gymnázium v Stropkove za výdatnej podpory ZŠ Konštantínovej. Na príprave
akcie sa podieľali aj junior ambasádori z projektu EPAS – Ambasádorskej
školy EP.

22. novembra 2019 sme sa v rámci školskej exkurzie pod vedením pani učiteľky Michrinovej a pani učiteľky Kačmárovej zúčastnili naČítať viac…

Slávnostné uvádzanie piatakov na druhý stupeň základnej školy ich staršími kamarátmi deviatakmi sa na našej škole už stáva tradíciou. ŠkolskýČítať viac…