„Najzložitejšie je vyrovnať sa so skutočnosťou, že človeku v hrudi
bije cudzie srdce.“

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave si 20. marca
pripomenul 10. výročie prvej úspešnej transplantácie srdca na Slovensku.
Za ten čas vrátili slovenskí špecialisti do života 99 pacientov, medzi
nimi aj pani Júliu Jagerskú zo Stropkova. Bola v poradí štrnástou
pacientkou v republike a vôbec prvou v okrese Stropkov a Svidník, ktorá
túto náročnú operáciu podstúpila. V roku 1998 prekonala silný infarkt
myokardu. V tom čase však ešte netušila, že v jej hrudi raz bude biť
srdce iného človeka…

„Najzložitejšie je vyrovnať sa so skutočnosťou, že človeku v hrudi
bije cudzie srdce.“

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave si 20. marca
pripomenul 10. výročie prvej úspešnej transplantácie srdca na Slovensku.
Za ten čas vrátili slovenskí špecialisti do života 99 pacientov, medzi
nimi aj pani Júliu Jagerskú zo Stropkova. Bola v poradí štrnástou
pacientkou v republike a vôbec prvou v okrese Stropkov a Svidník, ktorá
túto náročnú operáciu podstúpila. V roku 1998 prekonala silný infarkt
myokardu. V tom čase však ešte netušila, že v jej hrudi raz bude biť
srdce iného človeka…

Krátkymi rozhovormi s ocenenými osobnosťami sa vraciame k nedávnemu
slávnostnému zasadnutiu mestského zastupiteľstva. Po oficiálnej časti
zasadnutia nás zaujímalo, aké boli ich bezprostredné dojmy zo
slávnosti.

Krátkymi rozhovormi s ocenenými osobnosťami sa vraciame k nedávnemu
slávnostnému zasadnutiu mestského zastupiteľstva. Po oficiálnej časti
zasadnutia nás zaujímalo, aké boli ich bezprostredné dojmy zo
slávnosti.

„Myslím si, že za prvý rok vo funkcii sme v meste
urobili dosť“

Prvý rok vo funkcii má za sebou primátor mesta Peter Obrimčák.
V nasledujúcom rozhovore prinášame jeho pohľad na uplynulý rok a tiež
plány radnice na ďalšie obdobie.