Developerskej
spoločnosti NEXT Investments sa počas leta podarilo získať kolaudačné
rozhodnutie pre objekt piatich polyfunkčných domov zvaných „Átrium pod
Kamenicou“. Na súčasný stav a ďalšie kroky sme sa pýtali jej konateľa
pána Mareka Mačugu.

V dnešnej
uponáhľanej dobe znie myšlienka bezobalovej filozofie priam šialene, no nie
je to nemožné. Touto cestou sa vybrali už mnohí. Bezobalové nakupovanie
predsa nemusí byť také komplikované ako sa na prvý pohľad zdá. Ak chceme
rozmýšľať ekologicky, musíme sa v prvom rade zamyslieť nad tým, ako
odpad neprodukovať vôbec, nie ho recyklovať. Recyklovať by sme už mali len
nevyhnutné obaly. Skvelú bezobalovú predajňu nájdeme už aj u nás
v Stropkove. Volá sa Špajza inak. Jej majitelia sú Gabriela a Maroš
Klikoví a ochotne nám odpovedali na otázky a prezradil prečo vyznáva práve
bezobalovú filozofiu.