Developerskej
spoločnosti NEXT Investments sa počas leta podarilo získať kolaudačné
rozhodnutie pre objekt piatich polyfunkčných domov zvaných „Átrium pod
Kamenicou“. Na súčasný stav a ďalšie kroky sme sa pýtali jej konateľa
pána Mareka Mačugu.

V dnešnej
uponáhľanej dobe znie myšlienka bezobalovej filozofie priam šialene, no nie
je to nemožné. Touto cestou sa vybrali už mnohí. Bezobalové nakupovanie
predsa nemusí byť také komplikované ako sa na prvý pohľad zdá. Ak chceme
rozmýšľať ekologicky, musíme sa v prvom rade zamyslieť nad tým, ako
odpad neprodukovať vôbec, nie ho recyklovať. Recyklovať by sme už mali len
nevyhnutné obaly. Skvelú bezobalovú predajňu nájdeme už aj u nás
v Stropkove. Volá sa Špajza inak. Jej majitelia sú Gabriela a Maroš
Klikoví a ochotne nám odpovedali na otázky a prezradil prečo vyznáva práve
bezobalovú filozofiu.

Publikácia bola
vydaná mestom Stropkov pri príležitosti 350. výročia založenia Bratstva
sv. Škapuliara, ktoré je najstarším bratstvom na území Slovenska, ale aj
predošlej rakúsko-uhorskej monarchie, uhorského kráľovstva, dokonca aj
v iných európskych i mimoeurópskych krajinách. Staršie bratstvo vzniklo
podľa slov mestského historika Ľuboslava Šmajdu v období stredoveku
v Poľskom kráľovstve.

Dobrodružné putovanie
naprieč Balkánom…

Ojazdená Felícia, nejaké jedlo, stany, karimatky, základné náradie a
dobrodružstvo v krvi troch kamarátov. Asi takto sa dá opísať dobrodružná
výprava naprieč celým Balkánom so staručkou takmer dvadsaťročnou
Felíciou.