Národný úrad práce v Stropkove v spolupráci so Strednou zdravotníckou
školou Milosrdného samaritána vo Svidníku realizoval v čase od
1. októbra do 30. novembra 2007 rekvalifikačný kurz „Domáca
opatrovateľská starostlivosť“ v rozsahu 270 hodín.

Šampanské, ohňostroj. Asi týmito dvoma slovami sa dnes dá
charakterizovať príchod Nového roka.